03.07.2022 07:38:40
Nawigacja
Statut Stowarzyszenia
Zarząd i Członkowie
Deklaracja
Odznaka Absolwenta

Absolwenci Szkół od A do F
Absolwenci Szkól od Ł do R
Absolwenci Szkół od S do W
Absolwenci Szkół od Z do Ż

Najpopularniejsze tematy
Najnowsze fotki w galerii
Ostatnie komentarze
Ostatnio na forum

Wyszukaj
Regulamin strony
Kadra Pedagogiczna
Internat
Statki Szkolne - załogi
Fundusze Pamięci
Izba Pamięci
Składki członkowskie 2016
Składki członkowskie 2017
Składki członkowskie 2019
Absolwenci Szkół od G do L
Ostatnie artykuły
Technikum Żeglugi Śr...
Bractwo Mokrego Pokł...
Spotkanie 18.11.2017
Zjazd
KNAGA - inne określe...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

30/05/2022 15:32
A może jednak te 200 zł, to zaporowa kwota(?) - tylko pytam. Ps: Nadal nie wyjaśniono z czego ona wynika...

30/05/2022 15:24
Stasiu, przed każdym ze zjazdów tak było - przed każdym...Ani Twoja, ani Warszego rocznika to wina, bo z a w s z e byliście najliczniejsi(!) Pozdrawiam :-)

30/05/2022 14:24
Myślę ze liczba chętnych do uczestnictwa w Zjeździe jest tak mała gdyż część kolegów przyjęła metodę wyczekiwania będzie " dłuższa Lista" to ja tez się zapisze a to związuje ręce organizator

30/05/2022 13:40
Zjazd 75 leci powstania szkoły to nie tylko ważna uroczystość ale okazja do spotkania kolegów w murach Naszej szkoły gdzie spędziliśmy piękne młodzieńcze lata. Pozdrawiam kolegów i myślę ze będzie nas

29/05/2022 13:25
...dociekać i dopytywać, a 75 Lecie, to wyjątkowa rocznica. Niektórzy pokonają setki kilometrów, by w nim uczestniczyć. Pozdrawiam :-)

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych w tym TŻŚ
Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych:
§ 22 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze zm.).
II. Opłaty
Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z póĽn. zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
Opłatę (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:
KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU
NBP OO WROCŁAW
24 1010 1674 0027 5622 3100 0000
W przypadku przelewów zagranicznych:
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski:"PL"

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć:

przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział ds. Obsługi Archiwum ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica
w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2007,
w sekretariatach Delegatur Kuratorium Oświaty,
Wzór wniosku: Link
DZIEŃ MARYNARZA RZECZNEGO
TRADYCJA, BEZPIECZEŃSTWO, GOSPODARKA, WYPOCZYNEK
2-4 LIPCA PAMIĘCI MARYNARZY FLOTYLLI PIŃSKIEJ
PIKNIK MARYNARSKI

Program obchodów DNIA MARYNARZA RZECZNEGO zawierają załączniki dostępne po linkami:

Link (Harmonogram obchodów DNIA MARYNARZA RZECZNEGO)

Link (Parada statków, armatorzy)

Link (DZIEŃ MARYNARZA RZECZNEGO: TRASA PARADY STATKÓW ORAZ WAŻNIEJSZE PUNKTY LOGISTYCZNE - mapy)
ZJAZD ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU Z OKAZJI 75- LECIA UTWORZENIA SZKOŁY

ZJAZD ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU Z OKAZJI 75- LECIA UTWORZENIA SZKOŁY

Zjazd odbył się w dawnej siedzibie Szkoły we Wrocławiu przy ul. Brucknera 10 w dniu 18 czerwca 2022 roku. W drugiej części zjazdu również miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia TŻŚ, na którym przeprowadzono wybory Zarządu Stowarzyszenia oraz Prezesa.
Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia TŻŚ:
1. LECHOWICZ WITOLD
2. MAŚLANY ADAM
3. RYBICKI WALDEMAR - prezes
4. SIPURZYŃSKI MAREK
5. SZYMANOWSKI RYSZARD
6. WĄSIK WŁADYSŁAW
7. ŻUROWSKI MARIAN
Ponadto dokonano wyboru:
Komisji Rewizyjnej w skład, której weszli:
1.Fąfara Janusz
2.Skobierski Bronisław
3.Zaremba Ryszard - Przewodniczący
Wiceprezes oraz Sekretarz zostaną wybrani na pierwszym zebraniu nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia.Dostępny jest Biuletyn specjalny wydany na okoliczność jubileuszu 75 - lecia TŻŚ oraz Zjazdu Absolwentów

"Prosto z Pokładu" nr 190 pod adresem:
Link

W Biuletynie: Rocznicowe wspomnienia - Władysław Krzystanek,
SZKOŁY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU - Ryszard Sławczyński,
75-lecie Szkoły, czyli moje TŻŚ, Zjazdy i praca zawodowa w żegludze śródlądowej. Józef Węgrzyn,
Sprawna gospodarka wodna warunkiem funkcjonowania żeglugi śródlądowej - Jan Pyś,
PRZETRWANIE CZY SUKCES ? Janusz Fąfara,
Chrzest " Elektry " Tekst i zdjęcia: Witold Szabłowski,
Si vis pacem, para bellum autor: Zenek Martynik,
Nowości ze Stoczni Koźle - Rudolf Kowalczyk,
MAŁO OPTYMISTYCZNIE O ŻEGLUDZE Autor: Władysław Wąsik
Ostania strona poświęcona Festiwalowi im. Romana Kołakowskiego.
Moje spotkania po latach
Na kanwie wydarzeń związanych z kolejnym spotkaniem /zjazdem/ w TŻŚ przy ul. Brucknera 10 chciałbym podzielić się moimi wspomnieniami z uczestnictwa tych spotkań w latach 2012 oraz 2017. Rok 1966 koniec edukacji początek nowego rozdziału w życiu zawodowym i prywatnym, rozpierzchliśmy się w różnych kierunkach, aby realizować swoje zawodowe i osobiste wyzwania. Czas bez Internetu i tel. komórkowych oddalił możliwości kontaktów osobistych, choć muszę przyznać, że były też te przypadkowe tym milsze, ponieważ nieoczekiwane. Nastała era Internetu i telefonii komórkowej, która bez mała po pięciu dekadach pozwoliła na odnalezienie i uaktywnienie zatartych związków z okresu edukacji w TŻŚ. I tym sposobem powoli rosła we mnie chęć spotkania się z kolegami rocznika 1966, a przede wszystkim z kolegami z klasy „c: nawigacyjnej. Takim sposobem było uczestnictwo w zjeździe 2012 r. Jego uroczysty charakter i oprawa oraz możliwość rozpoznawania twarzy dawnych kolegów oraz poznawania jakże innej szkoły z jej infrastrukturą, niestety już nie, jako TŻŚ, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem jednocześnie rozczarowaniem związanym z likwidacja szkoły, która choć w naszych czasach była inna to jednak właśnie ta inność ciągle sprawiała, że sentyment do tamtych trudnych czasów edukacji ubogacał właśnie wspomnienia i relacje z tymi, którzy mogli się spotkać osobiście. Skończyło się spotkanie i znów wróciliśmy do swoich obowiązków dnia codziennego bogatsi o wiedzę o naszych kolegach, którzy odeszli bądź też o tych, którym nie dane było uczestnictwo w tym spotkaniu z rożnych przyczyn osobistych. Mija kolejne pięć lat i znów pokusa spotkania się z kolegami za sprawą kolejnego zjazdu w 2017r. pokusa uczestnictwa tym większa wynikająca z świadomości upływu metrykalnych lat swoich i kolegów, którzy wykrzesali jeszcze chęć spotkania się po latach.
Znów uroczysta oprawa spotkania w auli z kolegami mocno już przetrzebionego rocznika 1966, było też kilku nauczycieli i znów powróciły wspomnienia były tez spotkania tzw. „nowych twarzy, które po latach trzeba było rozpoznać na nowo, byli też nieobecni, którzy są nieobecni do dziś. Oba te spotkania uwieczniłem w wirtualnej kartce dedykowanej szczególnie tym nieobecnym. Mija kolejne pięć lat i znów pojawia się możliwość spotkania po latach z niewielką już grupą absolwentów rocznika 1966 a zwłaszcza tych, którzy jak to się mówi potocznie” jeszcze się trzymają” i tu na podstawie własnych przemyśleń dochodzę do decyzji nieuczestniczenia w organizowanym przez Stowarzyszenie spotkaniu18/06 2022 r., jako, że miało by ono jedynie wymiar spotkania historii technikum jego rozwoju w dalszych latach po roku opuszczenia szkoły w 1966 r. oraz jego likwidacji. Smutna to konstatacja powiązana ze świadomością, że nie spotka się już tej atmosfery opisanych spotkań z kolegami z rocznika a sama szkoła w obecnym kształcie przemianowana na liceum staje się coraz bardziej oderwać od świadomości bycia beneficjentem przejętego technikum, jako dorobku pokoleń przyszłych wodniaków. I właśnie ta historia jest na tyle przytłaczająca, co niezrozumiała jak do tego doszło, że zmarnowano dorobek tworzenia nowoczesnego szkolenia przyszłych adeptów żeglugi śródlądowej. Człowiek firma dyr. Tadeusz Cieśla organizator i pomysłodawca rozwoju infrastruktury szkolnej rozwijającego się TZŚ z uporem zabiegał o środki i o wsparcie ówczesnego Ministerstwa Żeglugi i realizował wytyczone cele w dziele rozbudowy nowoczesnej placówki dydaktycznej. Działalność przekształcania szkoły i jej nowoczesnej infrastruktury na przełomie późnego PRL miała chyba istotne znaczenie na dalsze losy szkoły. Za sprawą ówczesnego Prezydenta Wrocławia i jego magistrackich urzędników w stosownym momencie ustalono, że miastu jest bardziej potrzebna placówka szkolna typu ogólnokształcącego, więc TZŚ wygaszono i powołano Liceum Ogólnokształcące nr, 14 jako patrona szkoły przyjęto „Towarzystwo Przyjaźni polsko - belgijskiej” do dziś zastanawiam się, jaki udział w realizacji rozbudowy dawnego technikum miała przyjaźń polsko-belgijska? Dla mnie i następnych pokoleń kształcących się w murach rozbudowującego się technikum naturalnym patronem jest i powinien pozostać Tadeusz Cieśla a beneficjent powinien to uszanować, bo przejęto szkołę wraz jej infrastrukturą bez poniesionego wysiłku jej rozbudowy, z której korzysta do dziś.Sprawa miała jednak chyba drugie dno, układy polityczne sprawiły, że naturalny patron szkoły nie pasował wizerunkowo do politycznych układanek, pomimo że całe swoje dorosłe życie poświęcił nie tylko szkole i jej rozbudowie, ale i kształtował uczniowskie postawy poszczególnych roczników podejmujących naukę zawodu. Przyszedł jednak czas powrotu do tworzenia nowej placówki, która wydała już pierwszych absolwentów jednak działalność nowego TZŚ budzi wiele kontrowersji czy jest to szkoła na miarę oczekiwań obecnych wymagań związanych z problemami uprawiania żeglugi transportem wodnym na śródlądziu. Są to wyzwania dla przyszłych adeptów podejmujących decyzje o przyszłości zawodowej. Dla mojego pokolenia i moich kolegów z perspektywy minionych dekad związanych ze szkołą to czas przemijania i pewnie dla kolejnych roczników spotkania koleżeńskie będą miały taki charakter jak w zawartym powiedzeniu greckiego filozofa Heraklita z Efezu „PANTA REHI”
Pozdrowienia dla uczestników obecnego spotkania z przekazem, cieszcie się z takiej możliwości, kiedy wszystko staje się nieprzewidywalne, tym bardziej zacieśniające wspomnienia łączą się na lata w koleżeńskie relacje, bo warto mieć wspomnienia. Takie wspomnienia po dziś dzień łączą mnie z kolegami uwidocznionymi na wirtualnej kartce od opuszczenia szkoły a są nimi Władysław Wąsik oraz Edward Zobek oczywiście pamiętam o tych nieobecnych.
18/06 /2022r. Ryszard Wąsek absolwent TZŚ 1961-1966.
koszulki
Podczas zjazdu bedzie mozna nabyć koszulki termoaktywne z logo w kolorze białym

Rozmiary dostępne:
M dł. 72 cm szer.52 cm

L dł.74 cm szer. 55 cm

XL dł. 76 cm szer. 58 cm

XXL dł. 79 cm szer. 61 cm

3XL dł 82 cm szer. 64 cm

CENA 75 złotych


Bardzo prosimy o wcześniejszą deklarację zainteresowanych dotyczącą ilosci i rozmiarów pod numerem 601 591 153 lub w komentarzach.

Ułatwi to wcześniejsze przygotowanie.
Festiwal poezji, piosenki oraz tłumaczeń Romana Kołakowskiego dedykowany był JEGO PAMIĘCI!
Na scenie w podwórku wrocławskiego Impartu 5 czerwca 2022 r. zobaczyliśmy i wysłuchaliśmy laureatów Festiwalu. Myślą przewodnią koncertu był „EXODUS” – co oznacza „wyjście” - reżyserem koncertu była Agata Klimczak-Kołakowska. Roman Kołakowski był pomysłodawcą i realizatorem poetycko-muzycznych koncertów, spektakli i widowisk.
Nagrody otrzymali:
Grand Prix w wys. 2022 zł - Zuza Wiśniewska.
Nagroda Prezydenta Wrocławia 1000 zł-Szpetni.
Nagroda Teatru Piosenki 1000 zł -Ewa Szturo.
Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej 1000 zł - Oskar Juryś.
Nagroda Klubu Muzyki i Literatury: recital w klubie Literatury - Marcin Lewandowski
Nagroda publiczności- Oskar Juryś.

Po występach laureatów Festiwalu wystąpili artyści: Bartłomiej Abramowicz (piano, śpiew); Grzegorz Bukowski (kier. muzyczne, syntezatory); Szymon Chudy gitary); Magdalena Czyżykiewicz-Janusz (gitara, śpiew); Mirosław Czyżykiewicz (gitara, śpiew); Mateusz Dwornik (bas), Agata Grześkiewicz (śpiew); Agata Klimczak-Kołakowska (scenariusz, reżyseria, śpiew); Damian Łukawski (śpiew); Radosław Pilarz (perkusja); Natalia Skipor (akordeon, śpiew); Leszek Zduń (scenariusz, reżyseria, śpiew) oraz zespół Konusy pod kier. Grzegorza Bukowskiego.
Koncert był faktycznie „muzyczną wędrówką” z narracją, podczas której nie brak zwątpienia, ale i nadziei! Wspaniały koncert, warto było przeżyć wspólne chwile wsłuchując się w słowa Romana. Gratulujemy wszystkim!!!


Rekrutacja 2022/2023 do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej
1. Do technikum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
2. Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu prowadzi nabór do szkoły dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych pod adresem www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl
3. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły.
4. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata.

5. Formularz wniosku po elektronicznym wypełnieniu i wydrukowaniu, wraz z ewentualnymi załącznikami składany jest do dyrektora szkoły tzw. pierwszego wyboru.

Więcej informacji wraz załącznikami na stronie: Link
TRZYMAJMY SIĘ MORZA WYSTAWA 100-LECIE LIGII MORSKIEJ I RZECZNEJ
W Ośrodku Pamięć i Przyszłość w dniu 23 maja 2022 r. otwarta została wystawa Ligii Morskiej i Rzecznej. 1 października 2018 roku obchodziliśmy 100-lecie powstania Ligii Morskiej i Rzecznej. Ta polska organizacja społeczna skupiała pasjonatów, którzy postawili sobie za cel rozbudowę floty morskiej i rzecznej. Celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski np. w Brazylii, Peru, Liberii... Prowadziła zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Morskiej, które m.in. przeznaczono na dofinansowanie budowy okrętu podwodnego „Orzeł”. Wydawała miesięcznik „Morze” i kwartalnik „Sprawy Morskie i Kolonialne”. W 1939 liczyła blisko 1 mln członków! Pasjonaci morza i żeglugi śródlądowej spotkali się w Ośrodku Pamięć i Przyszłość w portowym mieście Wrocław, aby poznać polskich pionierów, pierwszych działaczy gospodarczych odbudowującej się państwowości na dawnych terenach Polski.
WROCŁAWSKI DZIEŃ ODRY 2022
Po raz kolejny na wrocławskim bulwarze Xawerego Dunikowskiego odbyła się plenerowa impreza zwana 'Dzień Odry „. Dla czego Dzień Odry tego dokładnie nie wiem, przecież Odra opływa Wrocław przez 365 dni i jakoś niewiele z tego wynika. Mam swoje zastrzeżenia co do formy i treści tego skądinąd odrzańskiego święta.. Sama forma wydarzenia jest myląca gdyż trudno jest powiązać ten dzień z Odrą a dzieje się tak tylko dla tego aby przyciągnąć wrocławian nad rzekę. Najbardziej trafna byłaby nazwa tego dnia jako piknik czy też festyn nadodrzański. Patrząc z perspektywy czasu widać wyraźnie że niewiele zmienia się a wręcz zaczyna ubywać atrybutów związanych bezpośrednio z rzeką i jej roli w samym mieście i kraju. Nie widziałem stoiska Wód Polskich, jako gospodarza rzeki, brak było stoiska Technikum Żeglugi Śródlądowej, jak i flagowej jednostki tejże szkoły, tak związanej od lat z rzeką i miastem. Wiele osób pytało się o szkołę, o perspektywy zawodowe po jej ukończeniu. Trudne to były pytania rodziców, na które musiałem odpowiedzieć, ale myślę, że podołałem temu wyzwaniu. Kolejnym potokiem pytań z jakimi musiałem się zmagać dotyczył rzeki jako szlaku transportowego. Przykro jest o tym mówić, ale przeciętni Wrocławianie niewiele wiedzą o układzie komunikacyjnym rzeki w obrębie miasta, co się stało z żeglugą towarową, o charakterystyce rzeki. Trudno się temu dziwić skoro osoby kreujące się za „Herosów Odry„ nie wiedzą, że rzeka do dnia dzisiejszego jest całkowicie uregulowana na podstawie Protokołu Bohumińskiego z 1819 roku. No cóż, być może wiedza z historii przeobrażeń rzeki jest w zaniku choć, jednak przeczy temu zainteresowanie wrocławian odwiedzających stoisko U.Ż.Śr. i B.M.P. Jedynym żeglugowym akcentem tegorocznego Dnia Odry była wystawa – a raczej dwa elementy tejże wystawy , pierwszy pokazujący odrzański XX wieczny tabor śródlądowy i drugi o mrożącym krew w żyłach tytule „Odra zabójca” czyli jak to się potocznie mówi – jaki pan taki kram. Ogólnie rzecz biorąc impreza, a formie pikniku była bardzo udana, smuci jednak fakt, że zaczyna być coraz mniej „samej Odry w Odrze”. Nie wypada nic innego tylko czekać do przyszłego roku, może się coś w końcu zmieni? JANUSZ FĄFARA

Relacja filmowa z DNIA ODRY we Wrocławiu - WYBRZEŻE XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO, w części końcowej filmiku znajduje się ujęcie z transportu barkami ładunków wielkogabarytowych Odrą: 14 maja 2022 r.: Link
DZIEŃ ODRY 2022
Spotkajmy się nad Odrą już 14 maja!

Jak co roku wydarzenie odbędzie się na bulwarze Xawerego Dunikowskiego.
Stowarzyszenie TŻŚ, Bractwo Mokrego Pokładu i Urząd Żeglugi Śródlądowej: prezentacja motorówki policyjnej, prezentacja działań UŻŚ. Technikum Żeglugi Śródlądowej: prezentacja statku szkolnego, spotkanie z uczniami szkoły. Program DNIA ODRY 2022 na stronie pod adresem: Link
Dostępny jest Biuletyn Prosto z Pokładu nr 191 wydanie specjalne z okazji DNIA ODRY 2022 pod adresem: Link
Matury 2022 - TŻŚ WROCŁAW
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Reaktywacja...Po 13 latach niebytu w stolicy Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu uczniowie przystąpili do pierwszego w swoim życiu egzaminu w dorosłość - do egzaminu dojrzałości...Pozwoli im on na wejście w rzeczywisty świat, w którym żyjemy na co dzień. Nie ten wirtualny, ale ten świat, który narzuca nam stąpanie po twardym pokładzie naszego życia. Pokładzie, który się chwieje , kiwa i przechyla...ale my musimy płynąć dalej, iść do przodu. Bez względu na okoliczności płyniemy do portu swojego przeznaczenia. Bo tak trzeba, bo taki obraliśmy kurs...
Tak trzymać !!!
Nasi partnerzy