23.09.2021 23:11:04
Nawigacja
Statut Stowarzyszenia
Zarząd i Członkowie
Deklaracja
Odznaka Absolwenta

Absolwenci Szkół od A do F
Absolwenci Szkól od Ł do R
Absolwenci Szkół od S do W
Absolwenci Szkół od Z do Ż

Najpopularniejsze tematy
Najnowsze fotki w galerii
Ostatnie komentarze
Ostatnio na forum

Wyszukaj
Regulamin strony
Kadra Pedagogiczna
Internat
Statki Szkolne - załogi
Fundusze Pamięci
Izba Pamięci
Składki członkowskie 2016
Składki członkowskie 2017
Składki członkowskie 2019
Absolwenci Szkół od G do L
Ostatnie artykuły
Technikum Żeglugi Śr...
Bractwo Mokrego Pokł...
Spotkanie 18.11.2017
Zjazd
KNAGA - inne określe...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

30/01/2021 20:44
26 stycznia b.r.odszedł od nas na wieczną wachtę nasz kolega -absolwent 1960r wydz. mechaniczny KAZIMIERZ SĘDZIK pogrzeb odbędzie się 01-02-2021 na cmentarzu osobowickim o godz. 15:20 (st

07/12/2020 12:58
Olkowi/54/Z okazji Urodzin,dużo zdrowia życzy:Bronek /54/.

21/04/2020 09:06
18 kwietnia, w dniu swoich 65 urodzin, zmarł Andrzej Kempa, absolwent TŻŚ z 1975 roku. Cześć jego pamięci!

07/07/2019 14:15
Skład aktualnego zarządu stowarzyszenia chyba nie jest taki jak podano...

12/01/2019 20:59
Józek masz już możliwośc

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych w tym TŻŚ
Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych:
§ 22 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze zm.).
II. Opłaty
Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z póĽn. zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
Opłatę (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:
KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU
NBP OO WROCŁAW
24 1010 1674 0027 5622 3100 0000
W przypadku przelewów zagranicznych:
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski:"PL"

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć:

przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział ds. Obsługi Archiwum ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica
w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2007,
w sekretariatach Delegatur Kuratorium Oświaty,
Wzór wniosku: Link
DZIEŃ ODRY 18 września 2021 r.
DZIEŃ ODRY 18 września 2021 r.
Od samego rana na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego ruch: znoszenie sprzętów oraz praca przy ustawianiu namiotów i stoisk uczestników świętowania. Już o 9,30 pojawiają się pierwsi zainteresowani do wzięcia udziału w konkursach. Na wodzie pierwsze jednostki pływające, motorówki, statki pasażerskie, kajaki, żaglówki podpływają do nabrzeża i zgłaszają gotowość udziału w świętowaniu. Do nabrzeża zacumował WESTERPLATTE II
Dni Odry na Wybrzeżu Dunikowskiego we Wrocławiu 18 września 2021 r.
Szczególne podziękowania dla Zbyszka Toporowicza
Szczególne podziękowania należą się dla Zbyszka Toporowicza za sfinansowanie zamówienia zakupu znaczków dla członków Stowarzyszenia TŻŚ. Podkreślić należy, że znaczek jest cenną pamiątką dla absolwentów dawnej szkoły, która głęboko utkwiła w naszej pamięci i sercach. Ten mały symbol mówi nam bardzo wiele i przypomina przeżycia w TŻŚ we Wrocławiu. Dochody z dystrybucji znaczków zasilają konto Stowarzyszenia i stanowią kwotę z której pokrywane są wydatki jego działalności. Wyrażam tą drogą dla naszego kolegi szacunek za ten akt dobroczynności na rzecz wspólnoty jaką niewątpliwie tworzymy kultywując pamięć o szkole, która umożliwiła nam start w dorosłe życie!
Z wyrazami szacunku Waldemar Rybicki - Prezes Stowarzyszenia TŻŚ

Ps. Znaczek można nabyć zgłaszając się telefonicznie pod nr 607 584 533
PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW
W nawiązaniu do apelu o wsparcie datkami naszego Stowarzyszenia w miarę swoich możliwości uprzejmie informuję, że odzew ze strony społeczności TŻŚ był bardzo duży, przez co zasilone zostało konto kwotą, która pozwoli nam na dalsze utrzymanie lokalu przy ul. Toruńskiej 72 dla Stowarzyszenia oraz kontynuowanie dotychczasowej dobrej współpracy z Dyrekcją, kadrą nauczycielską oraz uczniami Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu; Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej przy ul. Brucknera 10.
Biorąc powyższe pod uwagę serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, naszym dobroczyńcom za szlachetny gest wsparcia.
Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami: Waldemar Rybicki – Prezes STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU
Apel do członków Stowarzyszenia TŻŚ i absolwentów TŻŚ
Apel do członków Stowarzyszenia TŻŚ i absolwentów TŻŚ oraz sympatyków żeglugi śródlądowej o dobrowolne wpłaty na konto: bank PKO BP Biznes Partner
numer konta: 24 1020 5226 0000 6902 0235 2425

Apel ma związek z brakiem funduszy na opłacenie dzierżawionego pomieszczenia w internacie przy ul. Toruńskiej 72, jako siedziby Stowarzyszenia TŻŚ. Nasze dochody to głównie składka członkowska w wysokości 5 zł miesięcznie. Niestety ilość wpływów ze składek zmniejsza się corocznie, a w tym roku wpłaty dokonało tylko 14 członków. Tak radykalny spadek dochodów zmusza Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia kroków ograniczających działalność, a nawet rezygnacji z dzierżawy lokalu. Oznacza to zerwanie więzi z miejscem, które od lat stanowi odniesienie naszych wspomnień związanych z nauką w TŻŚ.
Mamy w głównym budynku „Izbę Pamięci” ze sztandarami szkoły, mundurami oraz modelami jednostek pływających na Odrze i rezygnacja z dzierżawy lokalu oznaczać może likwidację ostatniego już śladu naszej bytności w budynku przy ul. Brucknera 10. Planujemy w 2022 r. zorganizowanie zjazdu absolwentów naszej szkoły i chcielibyśmy, aby odbyło się to właśnie w auli przy ul. Brucknera 10.
Pragnę podkreślić, że fundusze dotychczas pozyskane zostały wykorzystane na opłacenie lokalu, telefonu, wieńców i kwiatów dla zmarłych naszych koleżanek i kolegów oraz nauczycieli.
Z wyrazami szacunku: Prezes Stowarzyszenia Waldemar Rybicki, jednocześnie składam podziękowania dla ofiarodawców.
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI POLSKICH MARYNARZY RZECZNYCH
W dniu 4 lipca 2021 r. o godz.10,00 na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego na statku pasażerskim Wratislavia rozpoczęła się msza święta ku czci Polskich Marynarzy Rzecznych. Mszę Świętą na statku Wratislavia celebrowali tak jak w ubiegłym roku: Bp Andrzej Siemieniewski oraz krajowy kapelan żeglugi śródlądowej ks. Jan Kleszcz proboszcz Parafia pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego przy asyście młodych kleryków i ministrantów. Na wstępie odczytany został list Abpa Stanisława Gądeckiego o powołaniu przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski na Krajowego Duszpasterza Żeglugi Śródlądowej Kanonika Jana KLeszcza. Następnie odczytano Reskrypt o ustanowieniu św. Jana Chrzciciela patronem Wrocławskiego Okręgu Żeglugi Śródlądowej oraz o wyznaczeniu kaplicy pw. św. Józefa w Archikatedrze Wrocławskiej i powierzenie jej pod honorową opiekę środowiska marynarzy śródlądowych. Po mszy nastąpiło poświęcenie statków pasażerskich i inspekcyjnych oraz pchacza typu BIZON WESTERPLATTE II jednostki szkoleniowej TŻŚ.
KWIATY I WIEŃCE PRZY TABLICY PIONIERÓW ODRY
Przedstawiciele najwyższych władz państwa, województwa, miasta Wrocławia, Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Policji i Straży Miejskiej, Wód Polskich oraz Zarządów Portów Gdańska i Szczecina złożyli wieńce i kwiaty przy kamieniu wydobytym z Odry, do którego przymocowano tablicę z napisem: "Pracownikom Odrzańskiej Drogi Wodnej - jej budowniczym, stoczniowcom, marynarzom i portowcom, którzy swoim trudem ożywili Odrę dla Polski. Społeczeństwo miasta Wrocławia, Czerwiec 1983 r." Głaz osadzono na betonowym fundamencie, obok symbole: maszt, kotwica, śruba okrętowa. Uroczyste odsłonięcie tablicy miało miejsce 24 czerwca 1983 roku, w ramach obchodów "Dni Morza" oraz 65 -leciem Dyrekcji Dróg Wodnych przy Ministerstwie Komunikacji.

Program-dni-marynarzy-rzecznych-3-5-lipca-2021
15 Rocznica powstania Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ

15 lat temu 16-17 czerwca 2006 roku w Dusznikach Zdroju przy okazji spotkania koleżeńskiego rocznika maturalnego 1977 organizowanego tradycyjnie przez kolegę Ryśka Zarembę założyliśmy Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
Jak do tego doszło opiszę w tym artykule, ponieważ byłem jednym z inicjatorów powołania tej absolwenckiej organizacji i prowadzącym Zebranie Założycielskie.
WIECZNA WACHTA - HENRYK GAJEWSKI


Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci kapitana HENRYKA GAJEWSKIEGO - urodzony 2.02.1935 r. w Jaźnie na Litwie - zmarł 28.02.2021 r. w Polanicy Zdroju.
Był absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej z 1966 r. wydziału zaocznego. Karierę marynarza rozpoczął w białej flocie w Szczecinie już w 1953 r. W latach 1955 - 1957 odbył służbę wojskową w Marynarce Wojennej. Po zakończeniu służby wojskowej podjął pracę w Żegludze na Odrze jako sternik na HP SWAROŻYC pod dowództwem kapitana Jana Miki. W 1958 roku awansuje na kapitana statku pasażerskiego "15 GRUDNIA", w 1960 obejmuje dowództwo na SP SYRENA a od 1962 r. SP NEPTUN.

W 1969 r. rozpoczyna pracę w Technikum Żeglugi Śródlądowej na statku szkolnym WESTERPLATTE a następnie MŁODA GWARDIA, w 1982 r. zostaje nauczycielem zawodu w TŻŚ, a w 1989 awansuje na kierownika internatu TŻŚ, w 1990 przechodzi na emeryturę. Był właścicielem pensjonatu w Polanicy Zdroju, który prowadził do 2020 r., kiedy przekazał kierowanie ośrodkiem swojej córce Helenie.
Rodzinie i jego najbliższym przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia TŻŚ - Waldemar Rybicki Prezes Stowarzyszenia
Nasi partnerzy