22.02.2024 02:10:02
Nawigacja
O Stowarzyszeniu
Statut Stowarzyszenia
Zarząd i Członkowie
Deklaracja
Odznaka Absolwenta

Absolwenci Szkół od A do F
Absolwenci Szkół od G do L
Absolwenci Szkól od Ł do R
Absolwenci Szkół od S do W
Absolwenci Szkół od Z do Ż

Najpopularniejsze tematy
Najnowsze fotki w galerii
Ostatnie komentarze
Ostatnio na forum

Wyszukaj
Regulamin strony
Kadra Pedagogiczna
Internat
Statki Szkolne - załogi
Fundusze Pamięci
Izba Pamięci
Składki członkowskie 2016
Składki członkowskie 2017
Składki członkowskie 2019
Ostatnie artykuły
Technikum Żeglugi Śr...
Bractwo Mokrego Pokł...
Spotkanie 18.11.2017
Zjazd
KNAGA - inne określe...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

30/05/2022 15:24
Stasiu, przed każdym ze zjazdów tak było - przed każdym...Ani Twoja, ani Warszego rocznika to wina, bo z a w s z e byliście najliczniejsi(!) Pozdrawiam :-)

30/05/2022 14:24
Myślę ze liczba chętnych do uczestnictwa w Zjeździe jest tak mała gdyż część kolegów przyjęła metodę wyczekiwania będzie " dłuższa Lista" to ja tez się zapisze a to związuje ręce organizator

30/05/2022 13:40
Zjazd 75 leci powstania szkoły to nie tylko ważna uroczystość ale okazja do spotkania kolegów w murach Naszej szkoły gdzie spędziliśmy piękne młodzieńcze lata. Pozdrawiam kolegów i myślę ze będzie nas

29/05/2022 13:25
...dociekać i dopytywać, a 75 Lecie, to wyjątkowa rocznica. Niektórzy pokonają setki kilometrów, by w nim uczestniczyć. Pozdrawiam :-)

29/05/2022 13:23
Administratorów/or
ganizatorów proszę o odniesienie do mojego komentarza - pod postem o najbliższym Zjeździe /do którego pozostało kilkanaście dni/. Sami uczestnicy nie mają, jak widać smiałości, by do

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych w tym TŻŚ - Świadectwa pracy ŻnO oraz OT Logistics S.A.

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych w tym TŻŚ
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych:

§ 22 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze zm.).

II. Opłaty

Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

Opłatę (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU
NBP OO WROCŁAW
24 1010 1674 0027 5622 3100 0000
W przypadku przelewów zagranicznych:
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski:"PL"


IV. Miejsce złożenia dokumentów

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział ds. Obsługi Archiwum ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica


w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2007,
w sekretariatach Delegatur Kuratorium Oświaty.


Wzór wniosku:


…………………………………………. ……………….., dnia ……………r.
(imię i nazwisko) (miejscowość)

………………………………………….
(nazwisko rodowe)

………………………………………….
(adres do korespondencji)


………………………………………….

........................................................
(telefon)

Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu
Oddział ds. Obsługi Archiwum
ul. Pątnowska 50
59-220 Legnica

Zwracam się z prośba o wydanie
1. Duplikatu świadectwa*/dyplomu*
dojrzałości*/ukończenia*/promocyjnego*

……………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły)
……………………………………………………………………………………………...……………………..
(adres szkoły)
..............................................................................................................................................................
(zawód / specjalność / specjalizacja*)

którą ukończyłem / am * w roku…………………………
Oświadczam, że ………………………………………………………………………………...
(proszę wskazać co stało się z oryginałem świadectwa / dyplomu )
2. Zaświadczenia *……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
z ……………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły i adres)
……………………………………………………………………………………………….
(zawód/ specjalność/specjalizacja*)

W/w dokument(y) odbiorę osobiście/proszę wysłać pod wskazany adres*
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Załączniki:
1. Kserokopia dowodu tożsamości
2. Potwierdzenie dokonania opłaty na konto bankowe Kuratorium Oświaty:
NBP OO WROCŁAW 24 1010 1674 0027 5622 3100 0000
kwoty …………………. zł w dniu ....................................
UWAGA: opłata wynosi 26,00 zł za wydanie jednego dokumentu
3. W przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę pełnomocnika - pełnomocnictwo


............................................
(podpis)


* niepotrzebne skreślić


W związku z zapytaniami o możliwość uzyskania dokumentów związanych z zatrudnieniem w celu otrzymania emerytury z tytułu pracy w Żegludze podajemy kontakt z Biurem w Szczecinie OT Logistics S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
ALEKSANDRA DALECKA Specjalista ds. Obsługi Biura tel.
+48 609 130 265

adres mailowy: Aleksandra.dalecka@otlogistics.pl
Adres strony OT Logistics S.A.: Link
Piękny jubileusz 100 lat - Franciszek Stapiński
Pan Franciszek Stapiński, jeden z najbardziej ulubionych przez uczniów wychowawca z internatu TŻŚ obchodził wczoraj piękny jubileusz 100 rocznicę urodzin. Wieloletni wychowawca w internacie TŻŚ, którego zapamiętaliśmy jako troskliwego i wyrozumiałego opiekuna. Absolwenci pamiętają o tej pięknej rocznicy. Rok temu byliśmy na urodzinach naszego wiekowego Jubilata i wyraziliśmy życzenie odwiedzenia Go w 100 rocznicę! W niedzielę delegacja Stowarzyszenia przekaże kwiaty i życzenia od wszystkich absolwentów. Relacja fotograficzna ukaże się na naszej stronie po wizycie już u STULATKA! Życzymy Jubilatowi dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, a w niedzielę życzenia będą składane osobiście!


Jak się umówiliśmy, tak postąpiliśmy i odwiedziliśmy naszego STULATKA 18 lutego 2024 roku. Życzenia 200 lat dobrego zdrowia od wychowanków przekazaliśmy, kwiaty wraz z upominkiem od Stowarzyszenia TŻŚ Jubilatowi zostały wręczone! 100 lat to cały wiek, ale nasz Jubilat ma się dobrze i bardzo go ucieszyły odwiedziny, jak się wyraził kolegów z pracy!

Ślad miał po nich zaginąć. Prace Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN
W Klubie Muzyki i Literatury uczniowie naszego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu wysłuchali bardzo ciekawego wykładu absolwenta TŻŚ, historyka, doktora habilitowanego nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego Krzysztofa Szwagrzyka na temat żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych walczących z komunistycznymi władzami. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Profesor Krzysztof Szwagrzyk kieruje pracami ekshumacyjnymi m.in. w Kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach (które rozpoczęto 23 lipca 2012 r.) oraz w Dworzysku w powiecie nyskim i w Białymstoku. Ofiary identyfikowane są w Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów.
Cześć Twojej Pamięci Komandorze !


"Mieczysław Wróblewski ur. 8 lutego 1916 w Zamościu, zm. 26 czerwca 2009 we Wrocławiu był absolwentem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Promocję oficerską uzyskał 15 października 1938 roku. 1 marca 1939 roku otrzymał przydział jako oficer wachtowy na trałowcu „Rybitwa”. 1 września uczestniczył w bitwie powietrzno-morskiej na Zatoce Gdańskiej, doznając trwałego uszkodzenia słuchu. Pozostał jednak w składzie załogi „Rybitwy” do momentu jej rozbrojenia 17 września, a następnie wziął udział w obronie Helu jako żołnierz pozycji obronnej na odcinku „Jastarnia”. Po kapitulacji 2 października dostał się do niewoli niemieckiej. Uwolniony 30 stycznia 1945 roku powrócił do Polski.
Zweryfikowany w stopniu porucznika marynarki, został przywrócony do służby w Marynarce Wojennej. W 1946 roku został członkiem misji rewindykacyjnej polskich trałowców z Travemünde. Pełnił również funkcję oficera artylerii Flotylli Trałowców, a następnie dowódcy trałowca „Delfin” i 3. Dywizjonu Flotylli Trałowców. Od końca 1949 roku pełnił funkcję dyrektora nauk i zastępcy komendanta Szkoły Specjalistów Morskich w Ustce. 18 lutego 1952 roku został zwolniony ze służby w okresie czystek stalinowskich, w stopniu komandora podporucznika.
Od 1953 roku zamieszkał we Wrocławiu, gdzie podjął pracę w Zarządzie Okręgowym Dróg Wodnych. Dziesięć lat później objął stanowisko kierownika Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Był również głównym nawigatorem w Zjednoczeniu Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych oraz wykładowcą w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, autorem podręcznika Teoria prowadzenia statku. Był również autorem setek zdjęć o tematyce żeglugowej. W latach 1980–1981 oraz 1984–1985 był delegowany jako specjalista i ekspert w dziedzinie żeglugi śródlądowej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych do spraw Afryki do Etiopii i innych krajów afrykańskich. Uczestniczył w charakterze eksperta w pracach Europejskiej Komisji Gospodarczej." Dzisiaj skończyłby ... 108 lat. Józef Węgrzyn ⚓
Prosto z Pokładu Biuletyn Nr 197


W Biuletynie:
1. Na „odrzarzy”, co pędzą życie na tratwach i szkutach, dla retmana Ryszarda Przesławnego - 1667 r. pochodzi z książki Roberta Gawłowskiego pt. Boskie światło wydana została przez Akwedukt – Oficynę Wydawniczą Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu i zawiera 91 utworów poetyckich zapisanych w formie raptularza Johannesa Schefflera, znanego w świecie jako Angelus Silesius, a w Polsce jako Anioł Ślązak. Podmiot, a zarazem bohater wierszy, mówi o różnych okolicznościach życiowych i duchowych, prowadzących go w kierunku tytułowego „boskiego światła”. Obok niego pojawiają się postaci ważne dla jego żywota i mistycznych poszukiwań. Akcja liryczna rozgrywa się w miejscach związanych z biografią Angelusa Silesiusa i takiż porządek przyjmie układ kompozycyjny zbioru (Wrocław, Strasburg, Lejda, Padwa, Oleśnica, Nysa, Lubiąż, Krzeszów). Zbiór układa się w spójną opowieść o jego losach, także na tle ważnych wydarzeń historycznych tamtego czasu, jak np. wojna trzydziestoletnia. Część poetycka została uzupełniona komentarzami autora, kalendarium życia Silesiusa – lekarza, poety, kapłana; słownikiem postaci oraz wstępem i posłowiem. Książka w wersji polskiej, niemieckiej i czeskiej ukazuje się w 400-lecie urodzin Anioła Ślązaka przypadające w roku 2024. Angelus Silesius, barokowy poeta i mistyk, związany z Dolnym Śląskiem, doczekał się pomnika we Wrocławiu. Na postumencie umieszczono napis, myśl Silesiusa, w tłumaczeniu Adama Mickiewicza: „Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie. Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie”.

2. Assoc. prof. dr Alfred Dubicki o renaturyzacji rzek. Assoc. prof. dr Alfred Dubicki był organizatorem i uczestnikiem licznych konferencji regionalnych, krajowych i międzynarodowych poświęconych zagadnieniom hydrologii, meteorologii i gospodarki wodnej. Kilkakrotnie brał udział w Kongresach Światowej Organizacji Meteorologicznej. Jego dorobek naukowy wynosi 130 pozycji, opracowanych samodzielnie lub ze współautorami, opublikowanych w Polsce i za granicą. Jest także autorem niepublikowanych operatów i raportów. Na podstawie biografii opracowanej przez: Urszulę Kossowska-Cezak i Jerzy Szkutnicki : https://ptgeof.pl/wp-content/uploads/2022/11/PG-3-4_2017-08-z-zycia158f4.pdf

3. Kapitan ”NEMO” : W „Programie Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim” wykonanym w 2005 roku przez profesorów Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) we Wrocławiu: Drabińskiego, Radczuk, Nyca, Mokwę i innych…- za małą retencję uważa się „magazynowanie wody w zbiornikach o pojemności do 5 mln m³.

4. Andrzej Solski: „Kredensem” po Odrze czyli jak stałem się właścicielem drewnianego jachtu motorowego. Długo debatowałem sam ze sobą od czego by tu zacząć i wyszło na to, że jednak od swego rodzaju przedstawienia się – choć dla niektórych braci z Bractwa na pewno nie jestem osobą obcą.

5. Ryszard Wąsek: O żegludze kabotażowej w P.P. Żegluga Szczecińska i P.Ż. Bałtyckiej. Po ukończeniu TŻŚ miałem okazję być załogantem na statku m/s Flora jako marynarz, pamiętam próbę podejścia od strony morza do portu w Elblągu zakończoną fiaskiem/statek osiadł na mieliźnie/ wiec dano sobie spokój z wykorzystaniem za i wyładunków w porcie Elbląg.

6. Józef Węgrzyn: Zimowa wycieczka do Heidelbergu. Heidelberg należy do najpiękniejszych niemieckich miast. Ponieważ całe swoje zawodowe życie spędziłem na wodzie dowodząc wieloma niemieckim statkami zacznę ten artykuł od opisu rzeki, którą tylko raz na początku 2000 roku przepłynąłem statkiem towarowym oglądając z okien sterówki to cudowne miasto.

7. Dr Jan Pyś Wybrane dokumenty europejskiej polityki żeglugi śródlądowej
W Niemczech czy Holandii w końcu XX wieku udział żeglugi śródlądowej w pracy transportowe[1] wynosił ok. 25% a w rok 2010 wynosił ok 33%. Taki udział w przewozach pozwala to na równy podział pracy transportowej pomiędzy trzech udziałowców: transport drogowy, kolejowy i wodny.
[1] Praca transportowa to iloczyn masy towarowej i przebytej drogi

8. Andrzej Podgórski: Kontenery na pokładach statków odrzańskich? Tak, ale...
Tzw. "Rejs Prawdy" pomyślnie przewiózł kontenery na trasie Szczecin - Koźle Port i wydawało się, że to wystarczający argument do uruchomienia takich przewozów Odrą w obu kierunkach. Niestety - opublikowany po tym wydarzeniu raport został bardzo nieprzychylnie przyjęty a wręcz zdeprecjonowany podczas debaty w sejmowych zespołach a odpowiedni decydenci nie kiwnęli nawet palcem aby się zapoznać ze szczegółowymi wynikami.

9. Janusz Fąfara: MIAŁEŚ CHAMIE ZŁOTY RÓG … Ostał ci się jeno sznur – symbol utraconej szansy. Cytaty z poematu Wesele Wyspiańskiego jakże znamienne strofy poematu które staram się przenieść w realia żeglugowe lat 70 ubiegłego wieku. Mieliśmy wszystko czego potrzebował odrzański transport, mieliśmy szansę dalszego rozwoju odrzańskiego armatora - nie wykorzystaliśmy tej szansy. Ów „złoty róg„ to czas prosperity odrzańskiego armatora lat 60, 70, 80. W tekście przedstawiłem rozbudowę i rozwój floty odrzańskiej oraz perspektywy na dalsze lata. Scharakteryzowałem również odrzańskie porty, ich wyposażenie techniczne, zadania przeładunkowe i usługowe oraz ich realizację.

10. dr Marek Zawadka
Zbigniewa Kuszewskiego rozważania w temacie „Aby Wrocław był miastem odrzańskim”.
Do wielu symboli miasta Wrocławia, przynoszących mu gospodarczą sławę i uznanie w kraju i zagranicą, oprócz takich nazw jak Pafawag czy Elwro już od wielu lat weszła również żegluga śródlądowa. Nazwę tą nie należy naturalnie kojarzyć tylko z samym transportem barkowym, lecz wiązać z całokształtem działalności przedsiębiorstw i instytucji wrocławskich związanych bezpośrednio lub pośrednio z branżą żeglugi śródlądowej i stoczni rzecznych.
Nie będzie przesadą, jeżeli Wrocław nazwiemy stolicą żeglugi śródlądowej.

11. Władysław Wąsik: Przemytnicze „interesy” marynarzy.
Enerdowcy najbardziej sprawdzali, czy nie przemycamy ludzi, jakiegoś osobnika pragnącego przedostać się do „wolnego” świata. Pamiętam jakby to było wczoraj, granicę z Berlinem Zachodnim. Była tylko kontrola ze strony NRD, z psami i bronią gotową do strzału, pod czujnym okiem strażników z wieżyczek z wymierzonymi w naszą stronę karabinami maszynowymi. Szlak wodny na linii granicznej zagrodzony pływającym kesonem, barki nie mogły swobodnie przepłynąć przez takie przeprawy.

12. Kapitan "NEMO": „Najazd”. „Z Wenecji wyprowadza się rocznie 2500 osób. W tym tempie w 2030 roku w mieście nikt nie pozostanie – pisze „La Republica”. 14 lat później także Polska będzie niezamieszkana. „W ciągu ostatnich 2 lat wyjechało stąd 2 mln. ludzi”
Biuletyn można pobrać w formacie PDF pod niniejszym adresem: Link
Na odrzarzy, co pędzą życie na tratwach i szkutach, dla retmana Ryszarda Przesławnego 1667

Na „odrzarzy”,
co pędzą życie na tratwach i szkutach,
dla retmana Ryszarda Przesławnego
1667

Rzeka ich matką i całym światem,
a spław dziedziną i celem.

Nie oni Odrą płyną, to Odra w nich płynie.
Jestestwo całe
po burtach
umyka.

Gdy
nurt ich wiedzie,
lżej wtedy,
gdy
pod prąd trzeba,
mitręga wielka.

Viadrus
dolewa i ujmuje wody,
wirami kręci i podnosi fale,
kamienie i mielizy
pod dziób
kładzie.

Nim dotrą do bindugi,
tratwy w pasy
złączą,
nim
ręce opuchnięte
od drygawek i pali
odpoczną,
jest przeprawa jeszcze,
ostróg niebezpieczny.

Baczyć na każdy ruch
muszą,
bo
w łodziach
zboża, sól, korzenie,
towarów różnych
dostatek.
Jakby to poszło na dno,
lepiej nie myśleć.

I cieszy chwila, gdy kończy się rzeka,
przystań ostatnia,
i zapłata czeka.

Radość kupić
dzieciom piernika, jedwabiu żonie, braciom miodu,
na handel ozdoby.

Wesoło wtedy w karczmie,
retmani stawiają,
piwa napić się można do woli,
a z rana łódź oporządzić,
ruszyć z powrotem
do domu.

Co było z lewej, jest z prawej.
I pola, i lasy, i łąki,
dymy przysiółków
i słońce.

Tylko ciemność i gwiazdy w wodzie te same.

One,
siostry serdeczne.

Na „odrzarzy”,
co pędzą życie na tratwach i szkutach,
dla retmana Ryszarda Przesławnego
1667

Już od najwcześniejszych lat Johannes Scheffler widzieć musiał płynące Odrą tratwy i szkuty, które transportowały rozmaite towary w górę rzeki. Wrocław był także miastem portowym. Rzeka w owym czasie nie tylko dostarczała wody, ale też pełniła funkcję ważnego szlaku handlowego. Nic dziwnego, że przywoływali ją w swoich wierszach poeci, jak choćby renesansowy autor Bartolomeus Stein, który w pisanym po łacinie Jedenastozgłoskowcu na cześć Wrocławia wychwalał piękno i pożytki tej rzeki. „Odrzarstwo” w XVII wieku było już dobrze rozwinięte. Zarówno „odrzarze”, jak i mieszkańcy nadrzecznych osad i miejscowości już w starożytności oddawali cześć Viadrusowi. Pytanie o wygląd tego bóstwa stawia we wstępie do swojego wyboru tekstów o Odrze Ryszard Sławczyński. W odpowiedzi czytamy:

Niewiele zachowało się wizerunków, bo i niewiele ich było. W książce Martina Opitza opublikowanej we Wrocławiu w 1625 roku zauważymy na stronie tytułowej postać boga Viadrusa. W pozycji półleżącej, oparty lewą ręką o dzban, z którego wycieka woda. Ma długą brodę, a bujna fryzura symbolizuje szuwary. U dołu widnieje napis: Viader .

Na „odrzarzy”, co pędzą życie na tratwach i szkutach,
dla retmana Ryszarda Przesławnego - 1667 r. pochodzi z książki Roberta Gawłowskiego pt. Boskie światło wydana została przez Akwedukt – Oficynę Wydawniczą Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu i zawiera 91 utworów poetyckich zapisanych w formie raptularza Johannesa Schefflera, znanego w świecie jako Angelus Silesius, a w Polsce jako Anioł Ślązak. Podmiot, a zarazem bohater wierszy, mówi o różnych okolicznościach życiowych i duchowych, prowadzących go w kierunku tytułowego „boskiego światła”. Obok niego pojawiają się postaci ważne dla jego żywota i mistycznych poszukiwań. Akcja liryczna rozgrywa się w miejscach związanych z biografią Angelusa Silesiusa i takiż porządek przyjmie układ kompozycyjny zbioru (Wrocław, Strasburg, Lejda, Padwa, Oleśnica, Nysa, Lubiąż, Krzeszów). Zbiór układa się w spójną opowieść o jego losach, także na tle ważnych wydarzeń historycznych tamtego czasu, jak np. wojna trzydziestoletnia. Część poetycka została uzupełniona komentarzami autora, kalendarium życia Silesiusa – lekarza, poety, kapłana; słownikiem postaci oraz wstępem i posłowiem. Książka w wersji polskiej, niemieckiej i czeskiej ukazuje się w 400-lecie urodzin Anioła Ślązaka przypadające w roku 2024.

Pozdrawiam serdecznie
Ryszard Sławczyński
Widok Wrocławia od wschodu, litografia, poł. XIX w., autor nieznany.
MUZYCZNY REJS PO ODRZE
Zgodnie z planem w dniu 9 stycznia 2024 r. o godz. 19,00 odbył się koncert "Muzyczny rejs po Odrze" przygotowany przez Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu dla środowiska żeglugi śródlądowej, kadry pedagogicznej Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, marynarzy, stoczniowców oraz portowców bardzo przypadł do gustu słuchaczom. Były brawa, owacje na stojąco, kwiaty i podziękowania dla młodych artystów oraz organizatora koncertu Ryszarda Sławczyńskiego - dyrektora KMiL.
Mieliśmy pokaz wirtuozerii gry na saksofonach utworów znanych i lubianych. Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy utalentowanych artystów. Bardzo dziękujemy szczególnie artystom za świetny pomysł prezentacji utworów muzycznych przy pomocy saksofonów oraz dość nietypowej perkusji!

Link do fotorelacji z koncertu
WIECZNA WACHTA - JERZY PINIEWSKI

Był absolwentem TŻŚ we Wrocławiu wydziału nawigacyjnego. Wychowawczynią była Helena Krutul – Węgrzyńska. Jego koledzy z klasy to Jurek Drążkiewicz, Andrzej Kulczyk, Witek Roszkowski, Zygmunt Pilecki, Bronek Kotwickii, Bernard Sonek, Andrzej Włodarczyk i wielu innych. Po skończeniu szkoły 1964 r. zatrudnił się w P.P. Żegluga na Odrze w załogach pływających, gdzie przepracował swoje całe życie zawodowe jako solidny i uczynny fachowiec.
Rodzinie i jego bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
Zarząd Stowarzyszenia TŻŚ - Waldemar Rybicki
Cześć jego pamięci!

Najlepsze życzenia świąteczne!
Przyjemnej chwili podczas Wigilii,
marzeń spełnienia w dniu Bożego Narodzenia.

Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia TŻŚ - Waldemar Rybicki