20.08.2019 23:39:54
Nawigacja
Statut Stowarzyszenia
Zarząd i Członkowie
Deklaracja
Odznaka Absolwenta

Absolwenci Szkół od A do F
Absolwenci Szkół od G do L
Absolwenci Szkól od Ł do R
Absolwenci Szkół od S do W
Absolwenci Szkół od Z do Ż

Najpopularniejsze tematy
Najnowsze fotki w galerii
Ostatnie komentarze
Ostatnio na forum

Wyszukaj
Regulamin strony
Kadra Pedagogiczna
Internat
Statki Szkolne - załogi
Fundusze Pamięci
Izba Pamięci
40 - lecie ukończenia Szkoły
Składki członkowskie 2013/2014
Składki członkowskie 2015
Składki członkowskie 2016
Składki członkowskie 2017
Składki członkowskie 2019
Ostatnie artykuły
Technikum Żeglugi Śr...
Bractwo Mokrego Pokł...
Spotkanie 18.11.2017
Zjazd
KNAGA - inne określe...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

07/07/2019 14:15
Skład aktualnego zarządu stowarzyszenia chyba nie jest taki jak podano...

12/01/2019 20:59
Józek masz już możliwośc

26/12/2018 16:05
Zaznaczam, że swoje składki za 2017-18 przekazałem i chciałem zobaczyć czy wpłynęły na konto Stowarzyszenia.

26/12/2018 16:03
Mam pytanie do admina.Dlaczego nie mam prawa do: Składki członkowskie 2017-18 "Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony." ?

04/04/2018 20:29
Technikum Żeglugi Śródlądowej wraca do Wrocławia przy ulicy Młodych Techników 58 http://www.tzs-st...#edit_
shou

ZAPROSZENIE NA XI SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE UCZNIÓW TŻŚ'60
ZAPROSZENIE
Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych w tym TŻŚ
Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych:
§ 22 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze zm.).
II. Opłaty
Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z póĽn. zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
Opłatę (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:
KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU
NBP OO WROCŁAW
24 1010 1674 0027 5622 3100 0000
W przypadku przelewów zagranicznych:
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski:"PL"

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć:

przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział ds. Obsługi Archiwum ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica
w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2007,
w sekretariatach Delegatur Kuratorium Oświaty,
Wzór wniosku: Link
APEL O OPŁACENIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2019 R.
W obawie o los Stowarzyszenia TŻŚ w związku z coraz trudniejszą jego sytuacją finansową zwracam się z uprzejmym apelem o uzupełnienie składek członkowskich za 2019 r. Wynajmowane pomieszczenie w internacie przy ulicy Toruńskiej 72 we Wrocławiu kosztuje 300,00 zł miesięcznie, na co powinny wpłynąć na konto Stowarzyszenia składki od 60 członków. Niestety takich wpłat nie mamy. Stowarzyszenie ma siedzibę właśnie na ul. Toruńskiej 72 i z chwilą rezygnacji z lokalu nasze związki z tym miejscem ustaną. Stawia to pod znakiem zapytania istnienie naszej „Sali pamięci” w budynku zlikwidowanego TŻŚ przy ul. Brucknera 10. Podkreślić należy, że sala ta jest już jako ostatni element mówiący o istnieniu TŻŚ w tym historycznym budynku.
Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z apelem: szczególnie do absolwentów TŻŚ, sympatyków żeglugi oraz ludzi dobrej woli o zasilenie konta Stowarzyszenia datkami w miarę swoich możliwości, co pozwoli nam na dalsze utrzymanie lokalu przy ul. Toruńskiej 72 dla Stowarzyszenia oraz kontynuowanie dotychczasowej dobrej współpracy z Dyrekcją i kadrą nauczycielską oraz uczniami Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu; Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej przy ul. Brucknera 10.
Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami: Waldemar Rybicki – Prezes STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU
PS. Konto na stronie Stowarzyszenia TŻŚ.

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci
Gorąco zachęcamy wszystkich do nabywania znaczków absolwenta TŻŚ. Jak już informowaliśmy - odznakę mogą mieć także sympatycy żeglugi - nie tylko Absolwenci i Nauczyciele. Aktualna edycja znaczka sponsorowana jest przez naszego absolwenta: Zygmunta Toporowicza, który jednocześnie zaproponował przeznaczenie uzyskanych dochodów ze znaczków na cele statutowe STŻŚ. Sprzyjać to będzie propagowaniu idei powrotu szkolnictwa żeglugowego do Wrocławia. Informacje o możliwościach realizacji zamówienia pod telefonem: 607 584 533
NAVIGARE NECESSE EST!
PIKNIK HISTORYCZNY: FLOTYLLA PIŃSKA NA STRAŻY NIEPODLEGŁEJ!


Na bulwarze im. Marii i Lecha Kaczyńskich przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w niedzielę tj. 7 lipca br. uroczyście świętowaliśmy 100 rocznicę formowania drugiej floty rzecznej Flotylli Pińskiej Marynarki Wojennej. Na statku „WRATISLAVIA” odbyła się msza święta w intencji marynarzy Flotylli Pińskiej.

REJSY STATKAMI PASAŻERSKIMI
Dzięki uprzejmości Rafała Hordejuka - armatora "BIAŁEJ FLOTY" we Wrocławiu Stowarzyszenie TŻŚ posiada bezpłatne bilety na rejsy statkami po Odrze dla nauczycieli i pracowników Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Bilety można pobrać po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numer: 607 584 533. Liczba biletów bezpłatnych ograniczona.
Bardzo dziękujemy ARMATOROWI za hojność i pamięć o swoich nauczycielach w dawnym TŻŚ.
Waldemar Rybicki - Prezes Stowarzyszenia TŻŚ
"Non est finis"
Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Paweł Królikowski, Magdalena Kumorek, Maciej Miecznikowski, Natalia Sikora, Olga Szomańska, Janusz Radek, Agata Klimczak-Kołakowska, Piotr Rubik, Jerzy Schejbal i Konrad Imiela oddali cześć zmarłemu w styczniu Romanowi Kołakowskiemu. "Koncert był wspaniały i niezapomniany, a duch Romana Kołakowskiego unosił się nad sceną" - Bożena Rybicka

"Stało się to, co się stało. Jest strasznie smutno, ale kiedy gramy koncert ku jego pamięci?" -Agata Klimczak-Kołakowska
Msza za św. pamięci Romana Kołakowskiego
W dniu 8 czerwca 2019 r. w Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odprawiona została msza święta w intencji zmarłego Romana Kołakowskiego. Roman urodził się 8 czerwca 1957 roku we Wrocławiu, zmarł 22 stycznia 2019 r. Miał 61 lat. We mszy uczestniczyli koledzy z Technikum Żeglugi Śródlądowej wraz z pocztem sztandarowym szkoły, której był absolwentem.

-10 czerwca br. odbędzie się we wrocławskim Teatrze Polskim koncert poświęcony naszemu artyście - BARDOWI WROCŁAWIA. Na scenie będzie statek – to nawiązanie do czasów młodości Romana, rekwizyty w postaci czapek TŻŚ i innych elementów żeglugowych. Otrzymaliśmy kilka zaproszeń, które zostały przekazane jego nauczycielom z TŻŚ.
ŻYCZENIA DLA JUBILATA - ANDRZEJA SZAFRAŃSKIEGO
Życzymy najwięcej zdrowia a reszta przy tym też będzie! 100 lat JUBILACIE!!!
Osiemdziesiąte urodziny to czas korzystania z uroków życia, wolnego czasu, radości w realizowaniu swoich pasji i z pewnością nikt nie będzie zaskoczony,
gdy przy stoliku szlem zostanie wylicytowany!

Zarząd Stowarzyszenia TŻS
Msza św. w intencji zmarłego Romana Kołakowskiego
W Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu w dniu 8 czerwca 2019 r. o godzinie 9.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji zmarłego Romana Kołakowskiego - w dniu jego urodzin. Roman Kołakowski: kompozytor, gitarzysta, tłumacz i reżyser - BARD WROCŁAWIA. Jako artysta debiutował w latach 70-tych XX wieku. Artystyczna droga Romana Kołakowskiego wiodła także przez grupę teatralną „SYLABA” w Technikum Żeglugi Śródlądowej.
Roman urodził się 8 czerwca 1957 roku we Wrocławiu, zmarł 22 stycznia 2019 r. Miał 61 lat. Pomodlimy się za Wielkiego Artystę, ale też naszego kolegę - absolwenta Technikum Żeglugi Śródlądowej.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA TŻŚ

SPRAWOZDANIE - ze spotkania Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Zebranie odbyło się w dniu 27.04.2019 r., zgodnie z programem. Zał. Nr 1.
1. Obecni na zebraniu członkowie Zarządu:
- Waldemar Rybicki
- Józef Czech
- Marian Żurawski
- Adam Maślany
- Ryszard Szymanowski
Oraz goście.

W spotkaniu stwierdzono wymagane kworum zgodnie z zasadami statutowymi.
2. W okresie sprawozdawczym stwierdzono:
- w zakresie wymaganych opłat i należności dla podmiotów zewnętrznych wszelkie zobowiązania są zrealizowane. Stan konta wynosi: 2302,59 zł.
3. Prezes – Waldemar Rybicki przedstawił sprawozdanie finansowe, które zostało zatwierdzone przez zarząd. Omówił też sprawy związane z wynajmem pomieszczeń w budynku przy ul. Brücknera 10 i Toruńskiej 72. Zgodnie ustalono, że nadal należy te pomieszczenia utrzymywać za roczną opłatę ok. 3000,- zł (kwota ta jest zmienna, gdyż jest negocjowana).
4. Absolwenci dostali odznaki zasłużony dla Dolnego Śląska na sesji Sejmiku Wojewódzkiego w dniu 26 marca br. W ramach współpracy międzyregionalnej wspólnie obchodzony jest Międzynarodowy Rok Odry. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP, przedstawiciele Dyrekcji Dróg Wodnych w Republice Czeskiej w tym Radca Prezydenta Republiki Czeskiej, Minister ds. Rozwoju Regionalnego i Transportu Thomas Webel (Saksonia-Anhalt) i wielu innych przedstawicieli administracji, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych w dniach 27 – 29 marca 2019 r. byli uczestnikami Międzynarodowego Sympozjum Odrzańskiego z okazji Roku Odry. Stowarzyszenie deklaruje współpracę i pomoc innym instytucjom w realizacji przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Odry.
5. Apel sprzeciwu w sprawie odwołania ze stanowiska Ministra GMiŻŚ – Marka Gróbarczyka Zarząd STOWARZYSZENIE TŻŚ poparł w całości przy jednym głosie wstrzymującym się.
6. Stowarzyszenie wystosuje apel o utrzymanie szkolnictwa żeglugowego w Schönebecku. Ze szkołą w Schönebecku Technikum Żeglugi śródlądowej we Wrocławiu utrzymywało kontakty i współpraca ta miała pozytywne efekty w postaci: wymiany uczniów na praktykach oraz bliskiej współpracy kadry nauczycielskiej w zakresie przedmiotów zawodowych mającej na celu ujednolicenia tematyki nauczania. W związku z reaktywacją w 2018 r. TŻŚ we Wrocławiu rokuje to nadzieję ponownego nawiązania owocnej współpracy w zakresie kształcenia kadr dla żeglugi śródlądowej. Nadmienić należy, że nadal utrzymywane są kontakty z nauczycielami tej szkoły i rozumiejąc ich trudne do zaakceptowania plany „wygaszenia” nauczania w zawodzie marynarza śródlądowego apelujemy o bardziej perspektywiczną ocenę zasadności tych planów. Nadmieniamy, że w 2005 r. w podobnej sytuacji znalazło się nasze Technikum Żeglugi śródlądowej we Wrocławiu, które dopiero po 13 latach udało się reaktywować. Pragniemy podkreślić, że polityka unijna w transporcie towarów kładzie nacisk na rozwój jednego z najbardziej ekologicznych i wyjątkowo taniego intermodalnego systemu transportu jakim jest transport towarów śródlądowymi drogami wodnymi. Żegluga śródlądowa powinna być realną alternatywą obsługi transportowej portów morskich obok kolei i samochodów. Likwidacja szkolnictwa prowadzi w prostej drodze do upadku żeglugi na Łabie oraz obawiamy się, że także i na Odrze, choćby ze strony niemieckiej!
W sprawie naboru do klas pierwszych (z uwagi na program nauczania w systemie czteroletnim i pięcioletnim w TŻŚ będzie minimum już 3 klasy) wskazane jest nawiązanie bliższej współpracy z Kuratorium Oświaty oraz gimnazjami i podstawówkami. Stowarzyszenie deklaruje wszechstronną pomoc w prowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Zarząd Stowarzyszenia TŻŚ biorąc powyższe pod uwagę w celu podniesienia efektów nauczania uznaje za konieczne pozyskanie pełnego etatu dla nauczyciela zawodu, który podejmie się pełnej opieki nad uczniami w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych.

7. W sprawach różnych kolega Zbigniew Priebe poinformował o posiadaniu korespondencji z Romualdem Olszewskim – wieloletnim kapitanem oraz inspektorem PIP ŻnO. Materiały te oficjalnie zostały przekazane na ręce Władysława Wąsika – starszego brata Kapituły Bractwa Mokrego Pokładu jako artefakty do przyszłej Sali Pamięci w TŻŚ.

Sporządził: Józef Czech
Zatwierdził: Waldemar Rybicki
ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2019
Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów.
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół,
wesołego "ŚMIGUSA - DYNGUSA".
Życzy Koleżankom i Kolegom: Waldemar Rybicki - Prezes Stowarzyszenia TŻŚ
Nasi partnerzy