14.06.2024 04:26:48
Nawigacja
O Stowarzyszeniu
Statut Stowarzyszenia
Zarząd i Członkowie
Deklaracja
Odznaka Absolwenta

Absolwenci Szkół od A do F
Absolwenci Szkół od G do L
Absolwenci Szkól od Ł do R
Absolwenci Szkół od S do W
Absolwenci Szkół od Z do Ż

Najpopularniejsze tematy
Najnowsze fotki w galerii
Ostatnie komentarze
Ostatnio na forum

Wyszukaj
Regulamin strony
Kadra Pedagogiczna
Internat
Statki Szkolne - załogi
Fundusze Pamięci
Izba Pamięci
Składki członkowskie 2016
Składki członkowskie 2017
Składki członkowskie 2019
Ostatnie artykuły
Technikum Żeglugi Śr...
Bractwo Mokrego Pokł...
Spotkanie 18.11.2017
Zjazd
KNAGA - inne określe...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

30/05/2022 15:24
Stasiu, przed każdym ze zjazdów tak było - przed każdym...Ani Twoja, ani Warszego rocznika to wina, bo z a w s z e byliście najliczniejsi(!) Pozdrawiam :-)

30/05/2022 14:24
Myślę ze liczba chętnych do uczestnictwa w Zjeździe jest tak mała gdyż część kolegów przyjęła metodę wyczekiwania będzie " dłuższa Lista" to ja tez się zapisze a to związuje ręce organizator

30/05/2022 13:40
Zjazd 75 leci powstania szkoły to nie tylko ważna uroczystość ale okazja do spotkania kolegów w murach Naszej szkoły gdzie spędziliśmy piękne młodzieńcze lata. Pozdrawiam kolegów i myślę ze będzie nas

29/05/2022 13:25
...dociekać i dopytywać, a 75 Lecie, to wyjątkowa rocznica. Niektórzy pokonają setki kilometrów, by w nim uczestniczyć. Pozdrawiam :-)

29/05/2022 13:23
Administratorów/or
ganizatorów proszę o odniesienie do mojego komentarza - pod postem o najbliższym Zjeździe /do którego pozostało kilkanaście dni/. Sami uczestnicy nie mają, jak widać smiałości, by do

Regulamin strony
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA TŻŚ

NINIEJSZA STRONA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. KORZYSTAJĄC Z NIEJ LUB POBIERAJĄC ZAMIESZCZONE NA NIEJ MATERIAŁY, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ. INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH JEJ CZĘŚCI WYMAGA REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA

· Właściciel

Właścicielem strony jest Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkól Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu - Stowarzyszenie TŻŚ.
Adres:
Stowarzyszenie TŻŚ
51-414 Wrocław ,
ul.Torunska 72

· Licencja

Stowarzyszenie TŻŚ upoważnia użytkownika do przeglądania i pobierania informacji z niniejszej strony wyłącznie dla użytku osobistego i niekomercyjnego. Upoważnienie to nie stanowi przekazania prawa własności do materiałów oraz ich kopii i podlega następującym ograniczeniom:
1) należy zachować wszelkie informacje o prawach własności i innych prawach do materiałów na wszystkich pobranych kopiach materiałów;
2) nie wolno wprowadzać żadnych zmian do materiałów, kopiować lub prezentować ich na forum publicznym lub dla celów komercyjnych oraz
3) nie wolno przekazywać materiałów żadnej innej osobie, chyba że taka osoba zostanie poinformowana o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków i że zaakceptuje te warunki.

· Konto użytkownika

Dostęp do niektórych części strony jest ograniczony i wymaga założenia konta użytkownika. W tym celu należy się zarejestrować, podając pełne i dokładne informacje zgodnie z wymaganiami formularza rejestracyjnego. Trzeba również wybrać nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy swej nazwy użytkownika i hasła, a ponadto zobowiązuje się natychmiast poinformować Stowarzyszenie TŻŚ o każdym przypadku naruszenia zabezpieczeń jego konta. Stowarzyszenie TŻŚ nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez użytkownika w wyniku wykorzystania jego hasła lub konta przez osoby trzecie.

· Gwarancje użytkownika

Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z niniejszej strony zgodnie z umową oraz zgodnie z istniejącymi i przyszłymi przepisami stworzonymi na jej podstawie. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał strony do:
1) przesyłania spamu lub innych niechcianych wiadomości
2) podawania się za pracownika Stowarzyszenie TŻŚ lub kogoś innego;
3) zmiany nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ujawnienia źródła jakichkolwiek wiadomości przekazywanych na stronie;
4) podawania fałszywych informacji o powiązaniach z osobami lub jednostkami;
5) działania w sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do korzystania ze strony;
6) zaangażowania się w działalność, która sprzeczna byłaby z obowiązującym prawem;
7) przesyłania jakichkolwiek treści, które naruszają osobiste prawa innych osób lub które są niezgodne z prawem, obelżywe, zniesławiające, wulgarne czy w inny sposób niedopuszczalne, które zawierają reklamę lub zachętę do nabywania produktów i usług
8) zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych użytkownikach, chyba że użytkownicy ci wyrazili na to zgodę.
W przypadku, gdy użytkownik nie spełni wymagań opisanych powyżej, Stowarzyszenie TŻŚ może zablokować jego dostęp do niniejszej strony.

· Zmiany

Stowarzyszenie TŻŚ zastrzega sobie wyłączne prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej umowy w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie pojawienia się informacji o nich na stronie. Dalsze korzystanie ze strony po wejściu w życie zmian w umowie uznaje się za akceptację tych zmian.
Stowarzyszenie TŻŚ może usunąć, zmienić oraz poprawić każdy fragment strony, wprowadzić jakiekolwiek zmiany w materiałach i produktach, programach, usługach lub cenach podanych na stronie, może także zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie dowolnej części strony łącznie z jej opcjami, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Stowarzyszenie TŻŚ może również wprowadzić ograniczenia pewnych opcji i usług lub ograniczyć dostęp użytkownika do strony lub jej części bez uprzedzenia i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

· Informacje dostarczone przez użytkownika

Stowarzyszenie TŻŚ chroni wszelkie informacje personalne dostarczane redakcji za pośrednictwem niniejszej strony. Niemniej użytkownik nie powinien wysyłać żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych do Stowarzyszenie TŻŚ poprzez tę stronę. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby wszystkie informacje lub materiały, których dostarczy Stowarzyszeniu TŻŚ we własnym imieniu, nie były uznawane za poufne lub zastrzeżone. Dostarczenie takich informacji lub materiałów oznacza pełne przekazanie Stowarzyszeniu TŻŚ wszystkich praw własności intelektualnej do tych informacji i materiałów. Stowarzyszenie TŻŚ może tym samym korzystać, powielać, wyświetlać, prezentować publicznie, przekazywać, rozpowszechniać, modyfikować i licencjonować takie informacje i materiały. Ponadto użytkownik zgadza się, by Stowarzyszenie TŻŚ wykorzystywało jego pomysły, koncepcje lub teksty dostarczone przez niego lub osoby działające w jego imieniu. Użytkownik gwarantuje również, że nie będzie dostarczać Stowarzyszeniu TZŚ żadnych informacji lub materiałów, które są obraźliwe, zastraszające, obsceniczne, szykanujące lub nielegalne wedle obowiązującego prawa lub które zawierają zastrzeżone treści. Stowarzyszenie TŻŚ zastrzega sobie wyłączne prawo do usunięcia ze strony wszelkich informacji dostarczonych przez użytkownika.

· Bezpieczeństwo

Użytkownikowi nie wolno:
1) korzystać z jakiegokolwiek urządzenia lub programu, który mógłby zakłócić działanie niniejszej strony;
2) podejmować jakichkolwiek działań, które nakładałyby nieproporcjonalnie duże lub nieuzasadnione obciążenie na infrastrukturę strony (np. wysyłanie ogromnej ilości wiadomości e-mail, tzw. "spamming") oraz
3) ingerować lub dokonywać manipulacji w programach strony lub naruszać jej funkcjonalność. Punkt ten obejmuje umieszczanie na stronie materiałów zainfekowanych wirusami, trojanami, cancelbotami, bombami czasowymi, robakami lub innymi elementami, które mogą uszkodzić lub zniszczyć strukturę strony.

· Strony internetowe osób trzecich

Stowarzyszenie TŻŚ nie monitoruje i nie przegląda treści stron internetowych osób trzecich, nie odpowiada również za poprawność i niezawodność stron internetowych osób trzecich. Stowarzyszenie TŻŚ może umieścić na swej stronie linki do stron innych jednostek. Korzystanie z tych stron oznacza opuszczenie niniejszej strony. Otwierając inną stronę poprzez link, użytkownik działa na własne ryzyko i sam jest odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich kroków w celu ochrony przed wirusami lub innymi szkodliwymi elementami. Stowarzyszenie TŻŚ nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do stron, do których zamieścił linki, informacji znajdujących się na tych stronach ani opisanych tam produktów i usług. Linki nie oznaczają, że Stowarzyszenie TŻŚ sponsoruje, aprobuje, jest powiązana lub stowarzyszona z autorami stron, do których prowadzą linki.

· Linki zewnętrzne do strony

Wszystkie linki do niniejszej strony musza być zatwierdzone na piśmie przez Stowarzyszenie TŻŚ. Zgoda Stowarzyszenie TŻŚ nie jest konieczna w przypadku linków, które są zawarte w tekście; które zawierają jedynie nazwę Stowarzyszenie TŻŚ; odnoszą się jedynie do www.tzs-stowarzyszenie.eu, a nie do podstron oraz które nie szkodzą lub podważają reputacji Stowarzyszenia TŻŚ. Stowarzyszenie TŻŚ zastrzega sobie wyłączne prawo do wycofania swej zgody na link w każdej chwili.

· Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Stowarzyszenie TŻŚ administruje niniejszą stroną internetową z siedziby w Polsce. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny spoza Polski, robi to z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność. Korzystanie z niniejszej strony internetowej przez użytkowników w krajach, w których treści zawarte na niej są niezgodne z obowiązującym prawem, nie może być interpretowane jako celowa działalność Stowarzyszenia TŻŚ. Niniejsze zasady użytkowania podlegają prawu i jego interpretacjom obowiązującym na terytorium Polski.

Komentarze
#1 | Hen dnia 22.02.2011
Wnoszę o usunięcie wszystkich wpisów lionelbelota i usunięcie go z listy użytkowników naszej strony.
#2 | Pan Andrzej dnia 25.02.2011
Wykonano. To był tzw bot - czyli automat sieciowy rejestrujący się w celu wysyłania spamu (niechcianych reklam czy innych treści). W kilka sekund potrafi wysłać tysiące komentarzy lub wpisów do Księgi Gości dowolnej strony. Wyjściem jest ustawienie w opcjach każdorazowego akceptowania rejestracji nowego użytkownika przez Administratora.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?