20.04.2024 06:51:32
Nawigacja
O Stowarzyszeniu
Statut Stowarzyszenia
Zarząd i Członkowie
Deklaracja
Odznaka Absolwenta

Absolwenci Szkół od A do F
Absolwenci Szkół od G do L
Absolwenci Szkól od Ł do R
Absolwenci Szkół od S do W
Absolwenci Szkół od Z do Ż

Najpopularniejsze tematy
Najnowsze fotki w galerii
Ostatnie komentarze
Ostatnio na forum

Wyszukaj
Regulamin strony
Kadra Pedagogiczna
Internat
Statki Szkolne - załogi
Fundusze Pamięci
Izba Pamięci
Składki członkowskie 2016
Składki członkowskie 2017
Składki członkowskie 2019
Ostatnie artykuły
Technikum Żeglugi Śr...
Bractwo Mokrego Pokł...
Spotkanie 18.11.2017
Zjazd
KNAGA - inne określe...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

30/05/2022 15:24
Stasiu, przed każdym ze zjazdów tak było - przed każdym...Ani Twoja, ani Warszego rocznika to wina, bo z a w s z e byliście najliczniejsi(!) Pozdrawiam :-)

30/05/2022 14:24
Myślę ze liczba chętnych do uczestnictwa w Zjeździe jest tak mała gdyż część kolegów przyjęła metodę wyczekiwania będzie " dłuższa Lista" to ja tez się zapisze a to związuje ręce organizator

30/05/2022 13:40
Zjazd 75 leci powstania szkoły to nie tylko ważna uroczystość ale okazja do spotkania kolegów w murach Naszej szkoły gdzie spędziliśmy piękne młodzieńcze lata. Pozdrawiam kolegów i myślę ze będzie nas

29/05/2022 13:25
...dociekać i dopytywać, a 75 Lecie, to wyjątkowa rocznica. Niektórzy pokonają setki kilometrów, by w nim uczestniczyć. Pozdrawiam :-)

29/05/2022 13:23
Administratorów/or
ganizatorów proszę o odniesienie do mojego komentarza - pod postem o najbliższym Zjeździe /do którego pozostało kilkanaście dni/. Sami uczestnicy nie mają, jak widać smiałości, by do

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych w tym TŻŚ - Świadectwa pracy ŻnO oraz OT Logistics S.A.
Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych w tym TŻŚ
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych:

§ 22 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze zm.).

II. Opłaty

Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

Opłatę (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU
NBP OO WROCŁAW
24 1010 1674 0027 5622 3100 0000
W przypadku przelewów zagranicznych:
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski:"PL"


IV. Miejsce złożenia dokumentów

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział ds. Obsługi Archiwum ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica


w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2007,
w sekretariatach Delegatur Kuratorium Oświaty.


Wzór wniosku:


…………………………………………. ……………….., dnia ……………r.
(imię i nazwisko) (miejscowość)

………………………………………….
(nazwisko rodowe)

………………………………………….
(adres do korespondencji)


………………………………………….

........................................................
(telefon)

Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu
Oddział ds. Obsługi Archiwum
ul. Pątnowska 50
59-220 Legnica

Zwracam się z prośba o wydanie
1. Duplikatu świadectwa*/dyplomu*
dojrzałości*/ukończenia*/promocyjnego*

……………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły)
……………………………………………………………………………………………...……………………..
(adres szkoły)
..............................................................................................................................................................
(zawód / specjalność / specjalizacja*)

którą ukończyłem / am * w roku…………………………
Oświadczam, że ………………………………………………………………………………...
(proszę wskazać co stało się z oryginałem świadectwa / dyplomu )
2. Zaświadczenia *……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
z ……………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły i adres)
……………………………………………………………………………………………….
(zawód/ specjalność/specjalizacja*)

W/w dokument(y) odbiorę osobiście/proszę wysłać pod wskazany adres*
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Załączniki:
1. Kserokopia dowodu tożsamości
2. Potwierdzenie dokonania opłaty na konto bankowe Kuratorium Oświaty:
NBP OO WROCŁAW 24 1010 1674 0027 5622 3100 0000
kwoty …………………. zł w dniu ....................................
UWAGA: opłata wynosi 26,00 zł za wydanie jednego dokumentu
3. W przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę pełnomocnika - pełnomocnictwo


............................................
(podpis)


* niepotrzebne skreślić
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?