26.05.2018 08:09:05
Nawigacja
Statut Stowarzyszenia
Zarząd i Członkowie
Deklaracja
Odznaka Absolwenta

Absolwenci Szkół od A do F
Absolwenci Szkół od G do L
Absolwenci Szkól od Ł do R
Absolwenci Szkół od S do W
Absolwenci Szkół od Z do Ż

Najpopularniejsze tematy
Najnowsze fotki w galerii
Ostatnie komentarze
Ostatnio na forum

Wyszukaj
Regulamin strony
Kadra Pedagogiczna
Internat
Statki Szkolne - załogi
Fundusze Pamięci
Izba Pamięci
40 - lecie ukończenia Szkoły
Składki członkowskie 2013/2014
Składki członkowskie 2015
Składki członkowskie 2016
Składki członkowskie 2017
Ostatnie artykuły
Technikum Żeglugi Śr...
Bractwo Mokrego Pokł...
Spotkanie 18.11.2017
Zjazd
KNAGA - inne określe...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

04/04/2018 20:29
Technikum Żeglugi Śródlądowej wraca do Wrocławia przy ulicy Młodych Techników 58 http://www.tzs-st...#edit_
shou

28/11/2017 09:20
Koledze Zbyszkowi Priebe , zasłużonemu Absolwentowi naszej szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, aby mógł jak najdłużej udzielalać się społecznie na polu rozwoju histor

14/11/2017 17:11
Dla uzupełnienia informacji o zebraniu Stowarzyszenia. Miejsce spotkania-restaura
cja Mazur przy ul.Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu. Obiekt Zespołu Opieki Zdrowotnej.

04/09/2017 17:33
Czy ktoś może podać skład osobowy aktualnego zarządu Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ....

02/09/2017 16:36
Do administratorów: info o śmierci Ryszarda Farona w "Wieczna Wachta - komentarze". Proszę przenieść we właściwe miejsce. Grzegorz Bekierski'68

Protokół z Zebrania Zarządu
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentow ZSŻŚ z dnia 24.09.2011

Program zebrania:
1.Sprawdzenie listy obecności
2.Akcja „pomocna dloń” + renowacja pomnika prof.Waszczyńskiego— kol.kol.Zb.Priebe & Z.Szewczyk
3.Otwarcie Sali Tradycji ( zwanej w dalszej częśi protokołu w skrócie ST ) - kol. W.Rybicki
4.Osłonięcie Tablicy pamiątkowej przy śluzie Zacisze.
5.Zjazd Abolwentów-komitet organizacyjny
6.Udział Stowarzyszenia w inicjatywach popierających rozwój Żeglugi Śródlądowej.
7.Finanse stowarzyszenia, składki, wpływy, wydatki - kol. A. Maślany.
8.Utrzymywanie pomieszczenia stowarzyszenia w internacie-sprawy administracyjno -porządkowe-kol,kol. W. Rybicki, A.Maślany.
9.Przyjęcie nowych członków stowarzyszenia - kol.Z.Toporowicz.
10.Sprawy rózne,wolne wnioski

Program zebrania został przyjęty jednogłośnie przez zarząd stowarzyszenia.

Ad.1 W spotkaniu uczestniczylo 8 czlonków zarządu stowarzyszenia oraz 8 gości-czlonków stowarzyszenia..Lista obecności w dokumentacji stowarzyszenia.
W związku z obecnością 8 członków zarządu stowarzyszenia istnieje odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2
Akcja „Cyro” została rozpoczęta zimą 2010/2011 na podst. wzmianki o stanie grobu jaka znalazła się w Internecie. Na tej podstawie kol. Z. Szewczyk dokonał inspekcji grobu i stwierdził, że grób jest bardzo zaniedbany, a rodzina Profesora nie jest w stanie uporządkować grobu we własnym zakresie.. Ruszyła akcja pod nazwą „Cyro” .Na konto zebrano dotychczas 4 170 zł. Inicjator przedsięwzięcia i jego główny realizator kol. Z.Szewczyk z kol.K.Węgrzynem doprowadzili do podpisania umowy z zakładem kamieniarski na nowy pomnik dla Profesora.
Koszty łączne postawienia pomnika i demontażu starego, zniszczonego przekraczają wartość zebranego funduszu o ponad 1 200 zl. Ponieważ z wcześniejszych deklaracji jednego z absolwentów i wynikało, że kwota 5 300 zł zostanie zebrana bez problemu ,a po niewczasie okazało się ,że deklarujący wycofał się w niegrzeczny sposób z zobowiązania zwracamy się z prośbą do , tych absolwentów , którzy pamiętają Profesora i mieli zaszczyt być jego uczniami o dodatkowe, jak zwykle dobrowolne wpłaty na konto stowarzyszenia na haslo „Cyro” .Każda złotówka zostanie wykorzystana na dokończenie renowacji grobu Profesora, a ewentualne nadwyżki posłużą do kolejnej akcji „Pomocna dłoń „
W 2010 r. udzielono pomocy kol. Borkuciowi (57).Kolega ten zmarł w tym tygodniu.

Ad.3
Nie udało się otworzyć ST do końca sierpnia. Na przeszkodzie stoi problem z odzyskaniem naszych pamiątek , które obecnie znajdują się w dyspozycji urzeudu żeglugi.
Na szczęście kol.W.Rybicki jest w posiadaniu umowy, która zakłada zwrot naszych pamiątek od przechowującego o ile powstanie nowa ST. Na razie zwrócono modele statków „P.Finder” i „ Westerplatte”.które są przechowywane przez kol.W. Rybickiego.
Ponadto posiadamy 2 mundury marynarskie, 2 inne modele zestawów pchanych, Kol.A.Dzima jest w posiadaniu 2 mundurów uczniowskich i 3 nauczycielskich. Posiadamy również odzyskane sztandary szkoły. W ST umieszczony zostanie banner z napisem „Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 1947-2005”.
ST będzie żyła ponieważ będą się w niej odbywały normalne zajęcia uczniów obecnego zespołu szkół licealnych.
Nowy planowany termin otwarcia ST -19.11.2011 r.
Kol.Z.Priebe uroczyście przekazał kolejną pamiątke sztandar z „Ajaksa”.
Kol.P.Talik postawił wniosek, aby przy eksponowaniu skoncentrować się na najważniejszych symbolach naszej szkoły, a zarazem pokazywać w działania stowarzyszenia po likwidacji naszej szkoły oraz kolejne i przyszle działania tak ,żeby uczniowie naszej „starej budy” wiedzieli ,że pamięć o naszej szkole nie zaginie.
Kol.A.Maślany zobowiązał się do załatwienia nowego dzwonu okrętowego z napisem „TŻŚ 1947-2005”.
Dzwon zostanie zamontowany w ST na jej otwarcie.Ad.4
Pamiątkowa płyta jest już zrekonstruowana. Przy uroczystym odłsonięciu będzie obecnych kilka osób, które brały udział przy odsłonięciu pierwszej tablicy. Zaproszone są również wszystkie organizacje związane z Wroclawską Żeglugą Śródlodową oraz przedstawiciele samorządu wrocławskiego.
Planowane odsłonięcie-w tym samym dniu co otwarcie ST.


Ad.5
Prace nad zjazdem absolwentów SA w toku. Z uwagi na wiele głosów przeciwnych organizacji zjazdu w okresie zimowym przedsięwzięcie planowane jest w okresie letnim. Musimy brać pod uwagę kłopoty komunikacyjne związane z czerwcowymi mistrzostwami w piłce nożnej. A ten miesiąc musi być brany pod uwagę ponieważ nocleg w internacie może być brany pod uwagę tylko podczas wakacji szkolnych.A późniejszy okres wakacyjny stałby na przeszkodzie w wielu chętnym.
Wybierany jest również lokal na 300-500 osób, który musiałby spełniac 2 ważne kryteria: 1-tani; 2-blisko szkoły.

Ad.6
Kol.J.Pyś podal przykład kiedy na uroczystości z okazji 50-lecia Urzedu Żeglugi Śródlądowej 90 % uczestników to byli absolwenci naszej szkoly. Wszyscy nasi Koledzy identyfikują się ze stowarzyszeniem niezależnie od tego, czy są członkami,c zy też nie..
Zdaniem kol.J.Pysia brak jest organizacji społecznej walczącej o żeglugę wroclawską i ogolnopolską a taką rolę może spełniać i w miarę możności spełnia nasze stowarzyszenie.
Kol. A.Maślany zwrócił uwagę, że warto działać na tym polu ponieważ w latach 2014-2017 takie wlaśnie stowarzyszenia mają szanse na fundusze z Unii Eurpejskiej.
J.Pyś zawnioskowal o stworzenie zespołu prawnego z nadania stowarzyszenia zajmujące się lobbowaniem na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej.
Kol.R.Szymanowski poparl inicjatywę J.Pysia stwierdzając, że nie ma żadnego stowarzyszenia działającego na rzecz rozmowju Żeglugi śródlądowej.
Wniosek o opracowanie struktury organizacji takiego zespołu pod przewodnictwem kol.J.Pysia został podjęty jednogłośnie przez obecnych członków zarządu.
Konkretne formy dziania i organizacja zostaną przedstawione na następnym spotkaniu zarządu stowarzyszenia.
Kolejny wniosek kol.J.Pysia to informacja, że jeśli są jakieś materiały , książki poświecone żegludze, a miałyby być zniszczone to żeby przekazywać je do biblioteki urzędu żeglugowego.

Ad.7
Kol.Z.Toporowicz przedstawił informację o zasilaniu konta naszego stowarzyszenia składkami członkowskimi.
Niepokojącym jest fakt , że mamy więcej członków stowarzyszenia , aniżeli wplat członkowskich.
Przypominam,że składka członkowska wynoci 60 zł ( 15 Euro) na rok.
Ponieważ mamy świadomość ,że jest kryzys , a składki członkowskie są dobrowolne prosimy tych Kolegów, któryz jeszcze nie uregulowali składki na ten rok, aby je uzupełnili o kwote na jaką ich stać.
Dysponujemy niewielkimi funduszami , które wykorzystywane są na szlachetne cele jak m.in. w punkcie 2 niniejszego protokołu. Wielką pomocą służą nam również absolwenci nie tylko wpłacający większe kwoty, aniżeli statutowe, ale również wspomagający działania stowarzyszenia w każdy możliwy sposób.
Pozytywnym jest fakt, że do stowarzyszenia zapisują się coraz młodsi absolwenci naszej szkoły.

Ad.8
Kol.W.Rybicki zawnioskował , aby wynagradzać niewielką kwota osobę, która dba o pomieszczenie stowarzyszenia. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

Ad.9
Kol.Z.Toporowicz podał informację o 3 nowych członkach stowarzyszenia.
Są to: Sylwester Sareło,Daniel Niestrzęba i Zbigniew Szczerba.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli nowych Członków w poczet Stowarzyszenia.
Witamy nowych Kolegów.

Ad.10
Kol.Jan Pyś wręczyl na ręce prezesa stowarzyszenia W.Rybickiego pamiątkowy medla z okazji 50-lecia Administracji Żeglugi Śródlądowej. Stwierdził,ze nasze stowarzyszenie jest cenioną organizacją w malejący środowisku żeglugi wrocławskiej i ,że cieszy się ,że ma okazję spotykać się w gronie takich przyjaciól.

Kolejne spotkanie zarządu stowarzyszenia odbędzie się przed otwarciem ST tj. 19.11.2011 r. o godz. 9.00 w naszej stałej siedzibie- w internacie przy ul.Toruńskiej. Zapraszamy wszystkich absolwentów.
Tylko nie za dużo bo mamy raptem 18 filiżanek do kawy i herbaty.

Na tym posiedzenia zarządu stowarzyszenia zakończyliśmy.


Nastepne spotkanie 18.11.godz.18.00
Komentarze
#1 | zygasz69 dnia 29.09.2011
Dodatkowe wyjaśnienia:
Dot.pkt. 2
cyt:"...kol. Z. Szewczyk dokonał inspekcji grobu i stwierdził, że grób jest bardzo zaniedbany..."
Niezręcznie wyszło. Nie dokonywałem "inspekcji". Ponieważ z wpisu dowiedziałem się gdzie spoczywa Profesor pojechalem zapalić świeczkę i odmówić Zdrowaśkę. W imieniu Nas wszystkich.
Dot. pkt.3
Pamiątki szkolne nie: "... znajdują się w dyspozycji Urzędu Żeglugi...", lecz Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, którym kieruje prof. St. Januszewski. To tam zostały zawłaszczone. Pewnie nie obejdzie się bez arbitrażu.
Dot. pkt.10
19.11.2011 na spotkanie połączone z otwarciem Sali Tradycji i odsłonięciem płyty na obelisku przyjdę z własnym kubkiem. Nie słodzę.Wink . Do zobaczenia
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Nasi partnerzy