23.09.2021 23:48:12
Nawigacja
Statut Stowarzyszenia
Zarząd i Członkowie
Deklaracja
Odznaka Absolwenta

Absolwenci Szkół od A do F
Absolwenci Szkól od Ł do R
Absolwenci Szkół od S do W
Absolwenci Szkół od Z do Ż

Najpopularniejsze tematy
Najnowsze fotki w galerii
Ostatnie komentarze
Ostatnio na forum

Wyszukaj
Regulamin strony
Kadra Pedagogiczna
Internat
Statki Szkolne - załogi
Fundusze Pamięci
Izba Pamięci
Składki członkowskie 2016
Składki członkowskie 2017
Składki członkowskie 2019
Absolwenci Szkół od G do L
Ostatnie artykuły
Technikum Żeglugi Śr...
Bractwo Mokrego Pokł...
Spotkanie 18.11.2017
Zjazd
KNAGA - inne określe...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

30/01/2021 20:44
26 stycznia b.r.odszedł od nas na wieczną wachtę nasz kolega -absolwent 1960r wydz. mechaniczny KAZIMIERZ SĘDZIK pogrzeb odbędzie się 01-02-2021 na cmentarzu osobowickim o godz. 15:20 (st

07/12/2020 12:58
Olkowi/54/Z okazji Urodzin,dużo zdrowia życzy:Bronek /54/.

21/04/2020 09:06
18 kwietnia, w dniu swoich 65 urodzin, zmarł Andrzej Kempa, absolwent TŻŚ z 1975 roku. Cześć jego pamięci!

07/07/2019 14:15
Skład aktualnego zarządu stowarzyszenia chyba nie jest taki jak podano...

12/01/2019 20:59
Józek masz już możliwośc

Partnerstwo dla żeglugi
Partnerstwo dla żglugi śódląowej
Partnerství pro plavbu
Eine Partnerschaft für die Schifffahrt

W dniach 19-20 czerwca 2008 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu we współpracy z zagranicznymi oraz krajowymi instytucjami zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową której tematem był Rola Transportu Wodnego Śródlądowego w Rozwoju Regionów Zjednoczonej Europy. Z polskiej strony padł następujace wnioski.

Transport wodny ze wzglęu na swoje walory bezpieczeństwa, ekologiczne oraz ekonomiczne odgrywa w łńuch transportowym Unii Europejskiej znaczną rolę świadczą o tym liczne akty prawne czy działania polityczne dotyczące tej działalności człowieka. Ranga tego transportu ciągle wzrasta. Polska pomimo niemałego wkładu w rozwój europejskiego transportu rzecznego poprzez świadczenie na tamtejszym rynku usług przewozowych oraz dostarczanie wykwalifikowanej kadry nie stwarza dogodnych warunków do prowadzenia transportu rzecznego w kraju. Obecnie transport rzeczny w Europie kończy się na Odrze. Budowa dróg wodnych w Polsce jest elementem interdyscyplinarnym bo oznacza regulację rzek, która pozwoli zatrzymać deficytową w kraju wodę chronić ogromne połcie kraju przed powodziami, rozwijać turystykę wodną uzyskiwać korzyści ekonomiczne z wód oraz zespolić najważniejsze akweny transportowe w kraju z akwenami UE i Europy Wschodniej. Dla usprawnienia wymiany handlowej między poszczególnymi krajami UE oraz dla rozwoju gospodarczego naszego państwa konieczny jest równoległy rozwój wszystkich rodzajów transportu ze szczególnym uwzględnieniem posiadającego ogromne walory, transportu rzecznego. Ze względu na wyżej przytoczone argumenty zebrani w dniach 19-20 czerwca 2008 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej żegludze śródlądowej we Wrocławiu uczestnicy i goście postanowili zaapelować do najwyższych władz państwowych w Polsce o dalsze nie marginalizowanie problemów transportu rzecznego w kraju i podjęcie działań zmierzających do:

1. Stworzenia strategii rozbudowy w Polsce dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu i połączenie jej ze strategią dróg morskich bliskiego zasięgu. Akweny te powinny tworzyć z akwenami UE jednolitą sieć traktów komunikacyjnych. W tym celu konieczne jest podjęcie ścisłej współpracy z UE i państwami zainteresowanymi i aktywizację działań na arenie europejskiej.
2. Powołania dla akwenów o których mowa w pkt 1. jednolitej administracji żeglugowej zdolnej do utrzymania oraz rozbudowy akwenów komunikacyjnych oraz do stwarzania warunków do ekonomicznego wykorzystania zasobu wodnego tych akwenów przez np.: turystykę rybołówstwo, przemysł rolnictwo, energetykę wodną
3. Promocji żeglugi śródlądowej w pięciu uzależnionych od siebie, strategicznych obszarach rynek, flota, zatrudnienie i kwalifikacje, wizerunek oraz infrastruktura (Zintegrowany Europejski Program Działń na Rzecz Żeglugi Śródlądowej w sprawie promocji żeglugi Śródlądowej NAIADES z 17 stycznia 2006 r.).
4. Ratyfikowania przez Polskę europejskiego porozumienia w sprawie wielkich dróg żeglugowych o międzynarodowym znaczeniu (AGN) zawartego w Genewie w 1996 r. w ramach Komisji Ekonomicznej Narodów Zjednoczonych ds. Europy (UN-ECE).

Na Konferencję swój referat przygotowała strona czeska. Opracowano więc także wnioski pokonferencyjne, które zamieszczamy poniżej

Drogi Panie doktorze (do J. Pysia - przyp. mój), przy przeglądaniu CD, którą otrzymaliśmy od organizatorów konferencji stwierdziliśmy, że zawiera jedynie naszą skrócona prezentację, tak więc pełny tekst (dlaczego?) opublikowany nie został. Pozwoliliśmy sobie wobec tego dosłać Panu ten tekst (bez ilustracji), aby zyskał Pan bardziej szczegółową informację. Po wrocławskim spotkaniu jestem przekonany, że Pan właśnie najlepiej zrozumiał nasze uwagi, które można scharakteryzować w sposób skondensowany tak:

1) Dalsze działania w kierunku poprawienia żeglowności środkowej Odry jedynie przy pomocy regulacji i alimentacji wodą ze zbiorników mijają się z celem, gdyż w optymistycznym przypadku oznaczałoby to osiągnięcie głębokości 150 do 170 cm, a to w przebiegu całego sezonu nawigacyjnego jest niedostateczna granicą. Nie pozwalałoby to też nawet w przybliżeniu nazwać Odrę szlakiem kompatybilnym z siecią dróg wodnych Europy. Tak więc nie wierzę, że taki projekt może być optymistyczny: po 50 latach różnych międzynarodowych porozumień (np. budowy zbiornika Racibórz, grupy robocze UNO/ECE itd.) jestem raczej pesymistą.

2) Jedynym rozwiązaniem jest radykalne przejście na "europejskie" parametry (zanurzenie 250 - 280 cm, całoroczna żegluga, klasa Vb drogi wodnej ze śluzami 190 x 12,5 m lub minimum 115 x 12,5 m). To oczywiście nie jest możliwe od razu w wielkim zakresie, ale lepiej modernizować krótszy odcinek od razu docelowo niż całą trasę kompromisowo i nieefektywnie.

3) Oczywistą rzeczą jest to, że pierwszy "kawałek" musiałby nawiązać do istniejącej sieci nowoczesnych dróg wodnych. Według mnie jest to odcinek Fürstenberg - Krosno, czyli odcinek międzynarodowy, który mógłby być ze strony niemieckiej pojmowany jako kontynuacja "Projektu 17" i być finansowany z niemieckich i międzynarodowych (unijnych - przyp. mój) źródeł.

4) Podobnie wygląda projekt korytarza D-O-L (Dunaj-Odra-Łaba - przyp. mój) i jego pierwszy etap na odcinku Dunaj - południowa Morawa, który właśnie nawiązuje do istniejącej sieci nowoczesnych dróg wodnych.

5) Myślę, że w tych rozważaniach można pójść dalej i odważyć się mówić o europejskim korytarzu Hamburg - Berlin - Fürstenberg - Wroclaw - Ostrava - Dunaj (Dunaj jest trasą nr VII, nie mogłaby być to trasa nr VIIa lub włączona do priorytetowych projektów w ramach TEN?). Uważam, że powinno się niejako wyznaczyć cele w tym "Partnerstwie dla Żeglugi", określić oficjalnie miasta w Niemczech, Polsce, Czechach i Słowacji. W przypadku Polski i Słowacji korytarz należałoby wyłączyć z kompetencji Ministerstw Ochrony Środowiska tych krajów, bo idea priorytetowego, europejskiego korytarza jest w nich postrzegana jednoznacznie negatywnie.

Przy tej okazji z przyjemnością informuję Pana, że nasze Stowarzyszenie "Porta Moravica" organizuje w roku 2009 międzynarodową konferencję, na której zagadnienia korytarza mogłyby zostać uzgodnione. Wcześniej - we wrześniu br - chcemy przeprowadzić dwudniowy rejs tematyczny Wiedeń - dział wodny Freudenau - Gabčíkovo nad Dunajem. Przy tej okazji również mogłoby zostać zawiązane oficjalnie takie "partnerstwo dla żeglugi", najlepiej w ramach pobytu z noclegiem w Bratysławie (zapewnilibyśmy miejsce w hotelu lub na statku). My wzięlibyśmy na siebie ściągnięcie zainteresowanych partnerstwem z Czech i Słowacji (być może z Austrii także), a Wy z Polski i Niemiec. Uczestnictwo w tym Zjeździe byłoby zapewne dla Pana interesujące. Autobus będzie odjeżdżał z Ostrawy. Byłbym wdzięczny za Pana zainteresowanie.

Chciałbym tez dodać, że wzmianka o moim poglądzie na omawiany temat jest także publikowana po polsku w wydaniu: "Odra jako część przyszłej transeuropejskiej drogi wodnej", Gospodarka Wodna, rok. 2004, nr.2.
z pozdrowieniami
Jaroslav Kubec
(tłum. kpt. ż.ś. Andrzej Podgórski)
tekst oryginalny dostępny tutaj: Link
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Nasi partnerzy