Spotkanie 18.11.2017
Dodane przez KRZYSZTOF MROWIEC dnia 21.11.2017
Sprawozdanie z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia TŻŚ odbytego w dniu 18.11.2017 roku
Posiedzenie odbyliśmy korzystając z uprzejmości członka Zarządu Mariana Żurowskiego ,w jego lokalu ,,Mazur'' przy ul. Dobrzyńskiej 22.
Przed spotkaniem ustaliliśmy quorum .Na 7 członków Zarządu obecnych było 5-ciu , a więc warunek ważności głosowań i podejmowanych uchwał został spełniony.
W zebraniu zarządu, a przy okazji spotkaniu członków i cichych wielbicieli Stowarzyszenia wzięła również udział Silna Grupa pod Wezwaniem ,czyli ,,Bractwo Mokrego Pokładu " ( w skrócie BMP z niezniszczalnymi Zbyszkiem Priebe i Heniem Pierchałą na czele, a wraz z nimi kołami napędowymi tego Bractwa Władkiem Wąsikiem ,Staszkiem Kwietniem , Tadkiem Sobiegrajem i Staszkiem Kornackim. Ponadto spotkanie zaszczycił swoją obecnością nasz absolwent z 1995 roku Sławek Staszak, który po wieloletnich tułaczkach na statkach pełnomorskich różnych bander podjął decyzję o wrzuceniu na wsteczny i zostanie szczurem wodnym, dzięki czemu ma obecnie czas na takie przyjemności jak uczestniczenie w spotkaniach Stowarzyszenia.
Po wylewnych powitaniach, wymienieniu nowinek z życia emerytów ( wróć- stypendystów ZUS ) i jeszcze płac(cz)ących na te stypendia oraz anekdot szkolnych przystąpiliśmy do realizacji planu zebrania.
1. Ustaliliśmy formalności związane z uzupełnieniem danych w KRS. Za realizację zobowiązani: W.Rybicki, A.Maślany oraz Z.Toporowicz.
2.W związku z rezygnacją Z.Toporowicza z formalnego prowadzenia strony internetowej ten zaszczytny obowiązek powierzono sekretarzowi Zarządu K.Mrowcowi. 4 głosy za i jeden sprzeciwu ( zgadnijcie czyj )
3. Wymienieni przedstawiciele BMP zaproponowali utworzenie koła tegoż BMP w ramach Stowarzyszenia. Z.Priebe i T.Sobieraj i W.Wąsik zapoznali zebranych z aktualną sytuacją Bractwa i uzasadnili celowość stworzenia takiego koła w ramach naszego Stowarzyszenia. Księgowy Stowarzyszenia A.Maślany przedstawił koncepcję funkcjonowania niezależnych funduszy koła BMP , które będą gromadzone na subkoncie naszego Stowarzyszenia, a osoba wytypowana przez członków Bractwa będzie otrzymywać comiesięczną informację od Adama o stanie ich konta. Koło BMP wchodzące w skład Stowarzyszenia TŻŚ liczy obecnie 18 członków , z pośród , których wielu należy już do naszego Stowarzyszenia. Ci, którzy nie należą wyrazili chęć podpisania deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, a co za tym idzie nabycia m.in. uprawnień do opłacania corocznej składki wynoszącej 5 zł miesięcznie.
4. Prezes Stowarzyszenia W.Rybicki wyraził pełną akceptację utworzenia koła BMP w ramach Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ i przy jednogłośnej akceptacji Zarządu wniosek został przyjęty
5. Kolega A.Maślany, który pofatygował się do nas, aż z przepięknego Przemyśla zapoznał zebranych z finansami naszego Stowarzyszenia. W krótkich, marynarskich słowach stwierdził, że finanse są stabilne. Na ten stan wpływają dwa czynniki. Dobre ( czyt. oszczędne ) gospodarzenie finansami i spore donacje od kilku członków Stowarzyszenia, których nazwisk przez ich skromność nie wymienię, ale których nazwiska pojawiły się już w sprawozdaniu z poprzednich lat. Kto ciekaw może tam zajrzeć. I tu kolejny apel do członków Stowarzyszenia. Opłacajcie składki, które jak wspomniałem wynoszą jedynie 5 zł/miesiąc. Większe fundusze pozwolą zrealizować wiele szlachetnych celów do jakich powołaliście w w końcu to Stowarzyszenie. Pomoc naszym Kolegom, Nauczycielom i Pracownikom naszej kochanej Budy, o których wiemy ,że takiej pomocy czasem potrzebują ( lekarstwa, drobne remonty ich mieszkań, zakup prostych urządzeń AGD). Piecza nad grobami naszych Zasłużonych. Organizacja spotkań dla Nauczycieli i Pracowników, które są przez nich odbierane z radością. Renowacja pamiątek szkolnych, piecza nad izbą pamięci, że nie wspomnę o prawidłowym funkcjonowaniu Stowarzyszenia. Jest to nasza niewielka zapłata za zaangażowanie jakie Oni włożyli w nasze wykształcenie i wychowanie, a jednocześnie zapłata za trudy i troski jakie im często przysparzaliśmy. Ja sam naliczyłem , w moim wykonaniu ,takich trosk kilkadziesiąt. Czyli średnio 8-10 na rok. Składkę opłacam. To teraz przeliczcie w zaokrągleniu przez 1000 uczniów razy 50 psot. Daje to 50 000 zachowań, które wpłynęły niewątpliwie na stan zdrowia naszych nauczycieli. Dla tych, którym powyższe słowa rozmiękczyły co nieco ich twarde ,zahartowane serca, a którzy zapomnieli o ich prawie do opłacania składek zapodaję konto naszego Stowarzyszenia: Konto bankowe : bank PKO BP Biznes Partner numer konta: 24 1020 5226 0000 6902 0235 2425
numer konta w systemie IBAN:
PL 24 1020 5226 0000 6902 0235 2425
BIC(SWIFT) : BPKOPLPW
Wygodnym rozwiązaniem jest stworzenie na swoim bankowym koncie online cyklicznego przelewu comiesięcznego we wspomnianej kwocie 5 zł, czego nie odczujecie w najmniejszym stopniu, a Wasz szlachetny czyn spowoduje wiele dobrego w działaniach Stowarzyszenia.
6. Prezes W. Rybicki zapoznał zebranych z działalnością Stowarzyszenia od ostatniego zebrania. Działania te były ukierunkowane głownie na dwóch celach: reaktywacja naszej Szkoły oraz rozwój żeglugi śródlądowej na Odrze. Przedstawiciele, członkowie Stowarzyszenia, członkowie BMP , a przede wszystkim W.Rybicki i W.Wąsik ,H.Pierchała Z.Priebe brali udział w różnych spotkaniach w tym z Pełnomocnikiem Ministra Transportu d/s utworzenia TŻŚ.
Jednym z najważniejszych spotkań poświęconych rozwojowi żeglugi na Odrze była konferencja jaka miała miejsce na Politechnice Wrocławskiej w dniu 16 listopada 2017. W konferencji wzięli udział wysocy pełnomocnicy odpowiednich ministerstw z Polski, Niemiec i Czech oraz przedstawiciele władz i samorządów w randze wojewodów dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz wspomniani nasi Koledzy. Zainteresowanych odsyłam do żródła https://mgm.gov.pl/pl/ministerstwo/aktualnosci/
7. Kolega Prezes W.Rybicki poinformował zebranych o planowanym , corocznym spotkaniu Nauczycieli i Pracowników naszej Szkoły jakie odbywają się zawsze na początku roku w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy pl. Kościuszki 10. Spotkania odbywają się również przy dużej pomocy naszego absolwenta Ryszarda Sławczyńskiego szefującemu tej instytucji. Wiemy ,że te spotkania przy kawie ,ciastkach, dobrej muzyce są dla wielu naszych Wychowawców i Pracowników naszej Szkoły ważnym elementem ich życia. Dlatego warto kultywować ten zwyczaj, a w którym stały udział bierze około 50 zaproszonych osób. Spotkanie zaplanowano na 9 stycznia 2018 roku. O dacie i godzinie jeszcze dodatkowo poinformujemy ma naszej stronie.
8. W sprawach różnych Staszek Kwiecień zadał ważne pytanie. Gdzie jest dzwon ze statku szkolnego ,,Westerplatte " ? Ktoś coś wie ? Niech da znać np. na forum naszej strony . Ten sam Kolega zawnioskował, aby jeszcze mocniej zaakcentować naszą ,czyli Stowarzyszenia, obecność w różnego rodzaju gremiach poświęconych odtworzeniu naszej Szkoły i rozwojowi ŻnO. Heniu Pierchała zwrócił uwagę ,że w planach nauczania tworzonego TŻŚ jest za mało praktyk. W ciągu 4 lat ma być ich 2 godziny. Postuluje ,aby zasugerować decydentom odpowiedzialnym za plan nauki 6 godzin praktyk w ciągu początkowego, 4 letniego nauczania. Zainteresujemy tą sprawa wymienionego pana Pełnomocnika.
9. Następne zebranie odbędzie się na początku 2018 roku .O konkretnej dacie ,czasie i miejscu poinformuję w odpowiednich mediach.
Na tym spotkanie zakończyliśmy, a ja korzystając z okazji składam już teraz wszystkim czytającym te sprawozdanie serdeczne życzenia Świąteczne, abyśmy mieli wiele powodów do radości w trakcie tych Świąt, a przede wszystkim, aby w 2018 roku nie ukazała się ani jedna informacja związana z ,,Wieczną Wachtą ".
Sporządził na własną odpowiedzialność nikt inny nie jest temu winien ; Krzysiek Mrowiec ,,Mrówa"